აშშ-ის შურისძიება დაიწყო: ბაიდენის ბრძანებით ერაყსა და სირიაში ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფებების ობიექტებს დაარტყეს - რა დეტალები ხდება ცნობილი | Allnews.Ge

აშშ-ის შურისძიება დაიწყო: ბაიდენის ბრძანებით ერაყსა და სირიაში ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფებების ობიექტებს დაარტყეს - რა დეტალები ხდება ცნობილი

აშშ-მა ერაყ­სა და სი­რი­ა­ში ირა­ნის მიერ მხარ­და­ჭე­რი­ლი დაჯ­გუ­ფე­ბე­ბის ობი­ექ­ტებ­ზე სა­ჰა­ე­რო დარ­ტყმე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა, - ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას აშშ-ის ცენ­ტრა­ლუ­რი სარ­დლო­ბა ავ­რცე­ლებს.

აშშ-ის ცენ­ტრა­ლუ­რი სარ­დლო­ბის ცნო­ბით, იორ­და­ნი­ა­ში აშშ-ის სამ­ხედ­რო ბა­ზა­ზე გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი თავ­დას­ხმის სა­პა­სუ­ხოდ, აშშ-ის სამ­ხედ­რო ძა­ლებ­მა ერაყ­სა და სი­რი­ა­ში ის­ლა­მუ­რი რე­ვო­ლუ­ცი­ის გვარ­დი­ის კორ­პუ­სის და მას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­მიზ­ნე ობი­ექ­ტებ­ზე სა­ჰა­ე­რო იე­რი­შე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა.

აშშ-მა ბომბდამ­შე­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით სა­ჰა­ე­რო იე­რი­შე­ბი 85 სა­მიზ­ნე ობი­ექ­ტზე გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. ერა­ყი­სა და სი­რი­ის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე სა­მიზ­ნე­ებს, სა­მე­თა­უ­რო და სა­კონ­ტრო­ლო ოპე­რა­ცი­ე­ბის ცენ­ტრე­ბი, სა­დაზ­ვერ­ვო ცენ­ტრე­ბი, რა­კე­ტე­ბი­სა და უპი­ლო­ტო საფ­რე­ნი აპა­რა­ტე­ბის შე­სა­ნა­ხი ობი­ექ­ტე­ბი და საბ­რძო­ლო მა­სა­ლის მი­წო­დე­ბის ცენ­ტრე­ბი წარ­მო­ად­გენ­და. სა­ჰა­ე­რო თავ­დას­ხმებ­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი იქნა 125-ზე მეტი ზუს­ტი მარ­თვა­დი საბ­რძო­ლო მა­სა­ლა.

ცოტა ხნის შემ­დეგ, თეთ­რი სახ­ლის ვებ-გვერ­დზე გა­მოჩ­ნდა პრე­ზი­დენ­ტი ჯო ბა­ი­დე­ნის გან­ცხა­დე­ბა: "ჩვე­ნი პა­სუ­ხი დღეს და­ი­წყო. ის გაგ­რძელ­დე­ბა იმ დრო­სა და ად­გი­ლას, რო­მელ­საც ჩვენ თვი­თონ ვირ­ჩევთ. შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი არ ეძებს კონ­ფლიქტს ახლო აღ­მო­სავ­ლეთ­ში ან მსოფ­ლი­ოს სხვა ად­გი­ლას, მაგ­რამ ვი­საც სურს ჩვენ­თვის ზი­ა­ნის მი­ყე­ნე­ბა, აც­ნო­ბეთ მათ, რომ თუ ამე­რი­კელს და­ა­ზი­ა­ნებთ, ჩვენ გი­პა­სუ­ხებთ“.

აშშ-ს თავ­დას­ხმე­ბის ზუს­ტი დე­ტა­ლე­ბი მწი­რია, მაგ­რამ BBC-ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თავ­დას­ხმი­სას გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი იქნა B1 ბომბდამ­შე­ნე­ბი.

"B1 ბომბდამ­შე­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა აჩ­ვე­ნებს ამე­რი­კის "ლე­ტა­ლურ ძა­ლას კონ­ტი­ნენ­ტთა­შო­რის დი­ა­პა­ზონ­ში", - გა­ნუ­ცხა­და BBC-ს სამ­ხრეთ კა­ლი­ფორ­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის უფ­როს­მა თა­ნამ­შრო­მელ­მა ბარ­ბა­რა სტარ­მა.

myquiz