როდის იხილავს მსოფლიო მზის სრულ დაბნელებას - 2024 წლის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ასტრონომიული სანახაობა, რომელიც მხოლოდ 20 წლის შემდეგ განმეორდება | Allnews.Ge

როდის იხილავს მსოფლიო მზის სრულ დაბნელებას - 2024 წლის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ასტრონომიული სანახაობა, რომელიც მხოლოდ 20 წლის შემდეგ განმეორდება

8 აპ­რილს მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნი მზის სრულ დაბ­ნე­ლე­ბას იხი­ლავს, გან­ცხა­დე­ბას NASA აქ­ვეყ­ნებს. მზის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბი­სას მთვა­რე დე­და­მი­წა­სა და მზეს შო­რის ექ­ცე­ვა, რის გა­მოც ცე­ცხლო­ვა­ნი ვარ­სკვლა­ვი ჩვე­ნი პლა­ნე­ტის ნა­წი­ლის­თვის გარ­კვე­უ­ლი დრო­ით უხი­ლა­ვი ხდე­ბა. ამას მე­ო­რე­ნა­ი­რად "ტო­ტა­ლუ­რო­ბის გზა­საც" უწო­დე­ბენ.

რას ნიშ­ნავს მზის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბა და კონ­კრე­ტუ­ლად სად გა­მოჩ­ნდე­ბა ის?"ტო­ტა­ლუ­რი გზის" ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მცხოვ­რე­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბი მზის სრულ დაბ­ნე­ლე­ბას იხი­ლა­ვენ, რაც ნიშ­ნავს იმას, რომ მათ შე­ეძ­ლე­ბათ შე­უ­ია­რა­ღე­ბე­ლი თვა­ლით ე.წ. მზის გვირ­გვი­ნი ("ცე­ცხლო­ვა­ნი რგო­ლი"), ანუ ვარ­სკვლა­ვის გარე ატ­მოს­ფე­რო და­ი­ნა­ხონ, რო­მე­ლიც, რო­გორც წესი, მზის სი­კაშ­კა­შის გამო არ ჩანს. ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც "ტო­ტა­ლუ­რო­ბის გზის" გარე ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე იმ­ყო­ფე­ბი­ან, მხო­ლოდ ნა­წი­ლობ­რივ დაბ­ნე­ლე­ბას და­ი­ნა­ხა­ვენ. მზის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ამ დროს მთვა­რე მზის უმე­ტეს ნა­წილს ფა­რავს, მაგ­რამ არა მთელს.

99605591-78259-1706502722.jpg

2024 წლის 8 აპ­რილს მზის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბა წყნა­რი ოკე­ა­ნის სამ­ხრეთ ნა­წილ­ში და­ი­წყე­ბა, შემ­დეგ კი ის ჩრდი­ლო­ეთ ამე­რი­კას, მექ­სი­კას, შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებს და სა­ბო­ლო­ოდ კა­ნა­დას გა­დაკ­ვეთს. 8 აპ­რი­ლის შემ­დეგ აშშ-ში მომ­დევ­ნო მზის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბა 2044 წლამ­დე აღარ გან­მე­ორ­დე­ბა. იხილეთ სრულად

myquiz