უპრეცედენტო გვალვა ამაზონის ტყეებში: გამქრალი მცენარეები, დახოცილი ცხოველები | Allnews.Ge

უპრეცედენტო გვალვა ამაზონის ტყეებში: გამქრალი მცენარეები, დახოცილი ცხოველები

2023 წელს, ამა­ზო­ნის ტყე­ე­ბი, ტრა­დი­ცი­უ­ლი სი­ნო­ტი­ვის ნაც­ვლად, რე­გი­ონ­ში არ­სე­ბულ­მა ძლი­ერ­მა სი­ცხემ და­ა­ზი­ა­ნა. ბევრ სოფ­ლამ­დე მის­ვლა მდი­ნა­რის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­და - და­იწ­ვა ტყე­ე­ბი და და­ი­ღუ­პა უამ­რა­ვი ვე­ლუ­რი ცხო­ვე­ლი. მეც­ნი­ე­რე­ბი ში­შო­ბენ, რომ მსგავ­სი კა­ტაკ­ლიზ­მე­ბი ტყის მსხვილ მა­სი­ვებს გაქ­რო­ბის­კენ მი­ა­ქა­ნებს.

სო­ფე­ლი სა­ხელ­წო­დე­ბით Bom Jesus de Igapo Grande, სა­დაც 40 ოჯა­ხი ცხოვ­რობს, რე­გი­ონ­ში და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა­ზე სა­ში­ნე­ლი გვალ­ვის გამო მძი­მედ და­ზა­რალ­და. აქ არ იყო წყა­ლი შხა­პის მი­სა­ღე­ბად. ბა­ნა­ნის, წაბ­ლი­სა და აკა­ის მო­სა­ვა­ლი გა­ნად­გურ­და, რად­გან ის ქა­ლაქ­ში გა­სა­ყი­დად საკ­მა­რი­სად სწრა­ფად ვერ წა­ი­ღეს.

amazon988-41838-1703490536.jpg

ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვებს აფრ­თხი­ლებს, რომ ქა­ლა­ქის­კენ ახ­ლოს გა­და­სახ­ლდნენ, რად­გან მათ და­სახ­ლე­ბე­ბამ­დე მის­ვლა სულ უფრო გარ­თულ­დე­ბა.

BBC-ის გა­დამ­ღე­ბი ჯგუ­ფი შე­ე­ცა­და ად­გი­ლო­ბი­რი­ვი მკვიდ­რის, ოლი­ვე­ი­რას დახ­მა­რე­ბით გაც­ნო­ბო­და ბუ­ნე­ბის გა­დას­ხვა­ფე­რე­ბას.

amazoni66666-41884-1703490552.jpg

"ჩემი 49-წლი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მსგავ­სი რამ არა­სო­დეს მი­ნა­ხავს. ამ მი­და­მო­ებ­ში ასე­თი ძლი­ე­რი გვალ­ვის შე­სა­ხებ გა­გო­ნი­ლიც არ მაქვს“, - გა­ნა­ცხა­და ოლი­ვე­ი­რამ.

ამა­ზო­ნის წვი­მე­ბის სე­ზო­ნი ოქ­ტომ­ბერ­ში უნდა და­წყე­ბუ­ლი­ყო, თუმ­ცა ცხე­ლი და მშრა­ლი ამინ­დი ნო­ემ­ბრის ბო­ლომ­დე გაგ­რძელ­და. ეს ბუ­ნებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნის, ელ-ნი­ნი­ოს ციკ­ლის შე­დე­გია, რო­მე­ლიც კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბით არის გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი. იხილეთ სრულად

myquiz