სკანდალი საფრანგეთის სკოლაში: რა მოხდა მას შემდეგ, რაც მასწავლებელმა ბავშვებს ცნობილი იტალიელი მხატვრის ნახატი აჩვენა | Allnews.Ge

სკანდალი საფრანგეთის სკოლაში: რა მოხდა მას შემდეგ, რაც მასწავლებელმა ბავშვებს ცნობილი იტალიელი მხატვრის ნახატი აჩვენა

საფ­რან­გე­თის გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტრი პა­რი­ზის მახ­ლობ­ლად ჟაკ კარ­ტი­ეს სკო­ლას ეს­ტუმ­რა, სა­დაც გაკ­ვე­თი­ლე­ბის დროს შიშ­ვე­ლი ქა­ლის ამ­სახ­ვე­ლი კლა­სი­კუ­რი ნა­ხა­ტის ჩვე­ნე­ბის გამო, რამ­დე­ნი­მე დღეა სკან­და­ლი გრძელ­დე­ბა.

შემ­თხვე­ვა გაკ­ვე­თილ­ზე მოხ­და, სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში სა­დაც ბევ­რი იმიგ­რან­ტი მოს­წავ­ლე სწავ­ლობს, ფრან­გუ­ლი ენის მას­წავ­ლე­ბელ­მა ბავ­შვებს იტა­ლი­ე­ლი მხატ­ვრის ჯუ­ზე­პე სე­ზა­რის ნა­ხა­ტი "დი­ა­ნა და აქ­ტე­ო­ნი" აჩ­ვე­ნათ, რო­მელ­შიც ნა­დი­რო­ბის ქალ­წუ­ლი ქალღმერ­თი, ისე­ვე რო­გორც მისი თან­მხლე­ბი ნიმ­ფე­ბი, შიშ­ვე­ლად არი­ან და­ხა­ტუ­ლე­ბი. მე-17 სა­უ­კუ­ნის ევ­რო­პელ მხატ­ვრებს შო­რის ეს პრაქ­ტი­კა სა­ყო­ველ­თა­ოდ იყო მი­ღე­ბუ­ლი.

telemmglpict000359741304-17023909124240-trans-nvbqzqnjv4bq7t4eljyiy6irmfueky2dxa1vlvhkmtvb21dmmpqbfes-43586-1702540501.jpeg

სე­ზა­რის ნა­ხა­ტი 1603 წლით თა­რიღ­დე­ბა და მას­ში ბერ­ძნუ­ლი მი­თო­ლო­გი­ი­დან ერთ-ერთი ეპი­ზო­დია გა­მო­სა­ხუ­ლი. მი­თის მი­ხედ­ვით, ტყე­ში ნა­დი­რო­ბი­სას აქ­ტე­ონ­მა შემ­თხვე­ვით მო­ბა­ნა­ვე დი­ა­ნა და­ი­ნა­ხა, რის გა­მოც ქალღმერ­თმა აქ­ტე­ო­ნი ირ­მად აქ­ცია. ნა­ხა­ტი პა­რი­ზის ლუვ­რის მუ­ზე­უმ­შია ინა­ხე­ბა.

ნა­ხა­ტის ჩვე­ნე­ბის შემ­დეგ რამ­დე­ნი­მე მოს­წავ­ლემ მას ზურ­გი აქ­ცია, რად­გან, 12-13 წლის ბავ­შვე­ბის თქმით, მსგავ­სი ნა­ხა­ტე­ბის ნახ­ვას მათი რე­ლი­გია კრძა­ლავს. მოს­წავ­ლე­ებ­მა მას­წავ­ლე­ბე­ლი ასე­ვე და­ა­და­ნა­შა­უ­ლეს რა­სის­ტულ და ის­ლა­მო­ფო­ბი­ურ გან­ცხა­დე­ბებ­შინ.

მე­ო­რე დღეს ერთ-ერ­თმა მშო­ბელ­მა სკო­ლის დი­რექ­ტორს უჩივ­ლა. ქა­ლის თქმით, მის შვილს საკ­ლა­სო ოთახ­ში მიმ­დი­ნა­რე დის­კუ­სი­ი­ის დროს აზ­რის გა­მო­ხატ­ვის უფ­ლე­ბა არ მის­ცეს. მე­დი­ის ცნო­ბით, მას­წავ­ლებ­ლის სა­ხე­ლი და გვა­რი გა­მოქ­ვეყ­ნდა სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, რა­საც თან ახ­ლდა ინ­ფორ­მა­ცია, თით­ქოს მან მუს­ლი­მებს შე­უ­რა­ცხყო­ფა მი­ა­ყე­ნა. იხილეთ სრულად

myquiz