ისრაელმა ერთი წლით ადრე იცოდა "ჰამასის" თავდასხმის გეგმის შესახებ - რა ეწერა საიდუმლო დოკუმენტებში და რატომ არ მიაქციეს ყურადღება "იერიხონის გეგმას" ისრაელში? | Allnews.Ge

ისრაელმა ერთი წლით ადრე იცოდა "ჰამასის" თავდასხმის გეგმის შესახებ - რა ეწერა საიდუმლო დოკუმენტებში და რატომ არ მიაქციეს ყურადღება "იერიხონის გეგმას" ისრაელში?

ის­რა­ე­ლის ოფი­ცი­ა­ლურ­მა პი­რებ­მა "ჰა­მა­სის" გეგ­მის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც ის­რა­ელ­ზე უპ­რე­ცე­დენ­ტო თავ­დას­ხმას გუ­ლის­ხმობ­და, ერთი წლით ადრე იცოდ­ნენ, - ამის შე­სა­ხებ New York Times წერს. გა­მო­ცე­მის ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს გა­მო­ძი­ე­ბა და მო­ი­პო­ვეს სა­ი­დუმ­ლო დო­კუ­მენ­ტე­ბი.

New York Times-ის ცნო­ბით, ის­რა­ე­ლის სამ­ხედ­რო დაზ­ვერ­ვას ჰქონ­და 40-გვერ­დი­ა­ნი დო­კუ­მენ­ტი, სა­დაც დე­ტა­ლუ­რად იყო აღ­წე­რი­ლი "ჰა­მა­სის" ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი თავ­დას­ხმის გეგ­მა, რომ­ლის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შემ­დეგ, ის­რა­ელ­ში და­ახ­ლო­ე­ბით, 1200 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა.

დო­კუ­მენ­ტი დაზ­ვერ­ვის წრე­ებ­ში კო­დუ­რი სა­ხელ­წო­დე­ბით - "იე­რი­ხო­ნის კე­დე­ლი“ ვრცელ­დე­ბო­და. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ იქ არ იყო თავ­დას­ხმის შე­საძ­ლო თა­რი­ღი და­კონ­კრე­ტე­ბუ­ლი, მაგ­რამ გან­სა­ზღვრუ­ლი იყო ზუს­ტი პუნ­ქტე­ბი და ობი­ექ­ტე­ბი, რომ­ლებ­ზეც იგეგ­მე­ბო­და შე­ტე­ვა.

დო­კუ­მენ­ტში აღ­წე­რი­ლი იყო ის ია­რა­ღი, რა­კე­ტე­ბი დრო­ნე­ბი, სის­ტე­მე­ბი, რომ­ლი­თაც თავ­დას­ხმა გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბო­და, ასე­ვე სა­უ­ბა­რი იყო "ჰა­მა­სის" მებ­რძო­ლებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ის­რა­ე­ლის მხა­რეს გა­და­ვი­დოდ­ნენ პა­რაპ­ლა­ნით, მან­ქა­ნი­თა და ფე­ხით.

რო­გორც New York Times-ი წერს, ის­რა­ე­ლის შიდა სამ­ხედ­რო შე­ფა­სე­ბა ამ გეგ­მის მი­მართ ასე­თი გახ­ლდათ - შე­უძ­ლე­ბე­ლი გა­ირ­კვეს, ეს გეგ­მა არის თუ არა მი­ღე­ბუ­ლი და დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი "ჰა­მა­სის" ლი­დე­რე­ბის მიერ. ასე­ვე, შე­უძ­ლე­ბე­ლია გა­ირ­კვეს, ეს გეგ­მა რე­ა­ლო­ბა­ში რამ­დე­ნად "იმუ­შა­ვებს". იხილეთ სრულად

myquiz