როგორ გახდნენ "ჰამასის" ლიდერები მილიარდერები? - დაჯგუფების ლიდერები აურაცხელი ქონება ღაზელი ხალხის უბედურების ხარჯზე | Allnews.Ge

როგორ გახდნენ "ჰამასის" ლიდერები მილიარდერები? - დაჯგუფების ლიდერები აურაცხელი ქონება ღაზელი ხალხის უბედურების ხარჯზე

ღა­ზას სექ­ტორ­ში იმ­დე­ნად მძი­მე სი­ტუ­ა­ცი­აა, რომ ტე­რი­ტო­რი­ას ზო­გი­ერ­თი "მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა­ზე დიდ ცი­ხედ" მო­იხ­სე­ნი­ებს. ჯერ კი­დევ ის­რა­ე­ლი-"ჰა­მა­სის" ომის და­წყე­ბამ­დე, ღა­ზა­ში მცხოვ­რე­ბი პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბის ნა­ხე­ვა­რი გა­ე­როს მიერ მი­წო­დე­ბულ საკ­ვებ­ზე იყო და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. მო­სახ­ლე­ო­ბის ცხოვ­რე­ბის პი­რო­ბე­ბი ბოლო თვე­ებ­ში კი­დევ უფრო გა­უ­ა­რეს­და. იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მცხოვ­რე­ბი 2.3 მი­ლი­ო­ნი ადა­მი­ა­ნი გა­ჭირ­ვე­ბა­ში ცხოვ­რობს, ღა­ზა­ში რამ­დე­ნი­მე ასე­უ­ლი მი­ლი­ო­ნე­რია რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი.

მა­შინ, როცა მჭიდ­როდ და­სახ­ლე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მცხოვ­რე­ბი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა გა­ჭირ­ვე­ბა­ში იტან­ჯე­ბა, ეს "გა­მორ­ჩე­უ­ლი" ხალ­ხი მარ­მა­რი­ლოს ია­ტა­კი­ან სა­სახ­ლე­ებ­ში და ძვი­რა­დღი­რე­ბულ სას­ტუმ­რო­ებ­ში ცხოვ­რობს.

386443022-841019084169644-5053057682407925850-n-71855-1701498486.jpg

ის­რა­ე­ლის სა­ელ­ჩოს ცნო­ბით, ტე­რო­რის­ტუ­ლი დაჯ­გუ­ფე­ბის სამი ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი რან­გის ლი­დე­რია: მუსა აბუ მარ­ზუ­კი, ხა­ლედ მა­შა­ლი და ის­მა­ილ ჰა­ნია. მა­თი­ვე ცნო­ბით, თი­თო­ე­უ­ლის ქო­ნე­ბა 3 მი­ლი­არდ დო­ლარ­ზე მეტს შე­ად­გენს. ამას­თან, სა­ელ­ჩო იტყო­ბი­ნე­ბა, რომ "ჰა­მა­სის" წლი­უ­რი ბრუნ­ვა 1 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რია და ვა­რა­უ­დობს, რომ დაჯ­გუ­ფე­ბა ISIS-ის შემ­დეგ მე­ო­რე ყვე­ლა­ზე მდი­და­რი ტე­რო­რის­ტუ­ლი დაჯ­გუ­ფე­ბაა.

"ჰა­მა­სი" თა­ვი­სი სამ­ხედ­რო ფრთი­თაა ცნო­ბი­ლი, რო­მე­ლიც სულ 40 000 ტე­რო­რისტს აერ­თი­ა­ნებს. ისი­ნი კბი­ლე­ბამ­დე არი­ან თო­ფე­ბით და რა­კე­ტე­ბით შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი და პი­რო­ბა აქვთ და­დე­ბუ­ლი, რომ ის­რა­ელს გა­ა­ნად­გუ­რე­ბენ. დაჯ­გუ­ფე­ბა ღა­ზას­თვის არის ასე­ვე დე ფაქ­ტო ავ­ტო­რი­ტე­ტი, რო­მე­ლიც ტე­რი­ტო­რი­ას გა­ნა­გებს, მარ­თავს ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მას, სო­ცი­ა­ლურ სერ­ვი­სებ­სა და მე­დი­ას.

398347998-732135128766100-6342211944387364840-n-72310-1701498497.jpg

"ჰა­მა­სმა" ძა­ლა­უფ­ლე­ბა 2006 წელს აიღო და მის­მა პო­ლი­ტი­კურ­მა ლი­დერ­მა ის­მა­ილ ჰა­ნი­ამ იმა­ვე წელს პრე­მი­ე­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა და­ი­კა­ვა. ის­მა­ი­ლი კვლავ აკონ­ტრო­ლებს ტე­რი­ტო­რი­ას და მას შემ­დეგ არ­ჩევ­ნე­ბი აღარ და­ნიშ­ნუ­ლა. დაჯ­გუ­ფე­ბის ლი­დე­რებ­მა ღა­ზას მო­სახ­ლე­ო­ბის უბე­დუ­რე­ბით ისარ­გებ­ლეს და სა­და­ვე­ე­ბი მთლი­ა­ნად ხელ­ში აი­ღეს. იხილეთ სრულად

myquiz