"ჰამასის" დამფუძნებლის შვილი, რომელიც ტერორისტებს განუდგა - მოსაბ იუსეფის ბრძოლა ბოროტების წინააღმდეგ და მთავარი როლი მამის დაპატიმრებაში | Allnews.Ge

"ჰამასის" დამფუძნებლის შვილი, რომელიც ტერორისტებს განუდგა - მოსაბ იუსეფის ბრძოლა ბოროტების წინააღმდეგ და მთავარი როლი მამის დაპატიმრებაში

"ჩვენ ვსა­უბ­რობთ რე­ლი­გი­ურ დაჯ­გუ­ფე­ბა­ზე, რო­მე­ლიც არ ცნობს პო­ლი­ტი­კურ სა­ზღვრებს და სურს გა­ა­ნად­გუ­როს მთე­ლი რასა, რათა აა­შე­ნოს ის­ლა­მუ­რი სა­ხელ­მწი­ფო. არ ვიცი კი­დევ რა უნდა ვთქვა ამა­ზე და არც ის ვიცი, რა­ტომ ვერ ხვდე­ბა ამას ყვე­ლა“ - ეს სი­ტყვე­ბი მო­საბ ჰა­სან იუ­სეფს, "ჰა­მა­სის" თა­ნა­და­მა­არ­სებ­ლის, ჰა­სან იუ­სე­ფის შვილს გა­ე­რო­ში გა­მოს­ვლის დროს ეკუთ­ვნის.

"მა­მა­ჩე­მი არის "ჰა­მა­სის" ერთ-ერთი დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი. მე იქ ვი­ყა­ვი, რო­დე­საც "ჰა­მა­სი" და­ი­ბა­და - მე ვი­ყა­ვი მის და­ბა­დე­ბამ­დე და რო­გორც უკვე ვთქვი, მისი სიკ­ვდი­ლის შემ­დე­გაც იქ ვიქ­ნე­ბი", - გა­ნა­ცხა­და მან გა­მოს­ვლი­სას, რა­საც გა­ე­როს დე­ლე­გა­ტე­ბის აპ­ლო­დის­მენ­ტე­ბი მოჰ­ყვა."მე არ ვარ პრო­პა­გან­დის ნა­წი­ლი. მე არა­ვის­თვის ვმუ­შა­ობ, მხო­ლოდ ჩემს თავს წარ­მო­ვად­გენ და ამ უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბით ვლა­პა­რა­კობ. „ჰა­მა­სი“ და­ნა­შა­ულს სჩა­დის ამ თა­ო­ბის და მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ, ამი­ტომ ის­რა­ე­ლის და­და­ნა­შა­უ­ლე­ბა პრობ­ლე­მას ვერ მო­აგ­ვა­რებს“, - გან­მარ­ტა იუ­სეფ­მა.

ვინ არის მო­საბ ჰა­სან იუ­სე­ფი?

იუ­სე­ფი ტე­რო­რის­ტულ დაჯ­გუ­ფე­ბას 90-იანი წლე­ბის ბო­ლოს გა­მო­ე­ყო და ის­რა­ე­ლის უსაფრ­თხო­ე­ბის სამ­სა­ხუ­რებ­თან ფა­რუ­ლად და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა. მის ან­გა­რიშ­ზე "ჰა­მა­სის" რამ­დე­ნი­მე ტე­რო­რის­ტუ­ლი თავ­დას­ხმის გა­მოვ­ლე­ნა და თა­ვი­დან აცი­ლე­ბაა.

იუ­სე­ფი მუ­შა­ობ­და ის­რა­ე­ლის კონ­ტრდაზ­ვერ­ვას­თან და მო­სადს სხვა­დას­ხვა ოპე­რა­ცი­ებ­ში ეხ­მა­რე­ბო­და - მათ შო­რის სა­კუ­თა­რი მა­მის, "ჰა­მა­სის" თა­ნა­დამ­ფუძ­ნებ­ლის შეიხ ჰა­სან იუ­სე­ფის და­პა­ტიმ­რე­ბა­ში.

best-e1544964594901-34791-1700893848.jpg

"10 წლის ასაკ­ში, რო­დე­საც ჯერ კი­დევ ბავ­შვი ვი­ყა­ვი და უკვე არ ვე­მორ­ჩი­ლე­ბო­დი „ჰა­მასს“, დაჯ­გუ­ფე­ბის უმაღ­ლეს­მა ლი­დერ­მა და­მა­კა­ვა. მა­მა­ჩე­მი იმ დროს ცი­ხე­ში იყო და ამ ლი­დერს ეგო­ნა, რომ ის მმარ­თავ­და. ეს არის მათი დის­ციპ­ლი­ნა. სწო­რედ ასე­თი უნ­დო­დათ, რომ გავმხდა­რი­ყა­ვი... მათ­ნა­ი­რი მო­ძა­ლა­დე“, - იხ­სე­ნებს იუ­სე­ფი.

2010 წელს მან ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ფია სა­ხელ­წო­დე­ბით "ჰა­მა­სის ძე“ გა­მო­უშ­ვა.

ამ­ჟა­მად 45 წლის იუ­სე­ფი ცდი­ლობს "ჰა­მა­სის" გე­ნო­ცი­დუ­რი სიკ­ვდი­ლის კულ­ტის ნამ­დვი­ლი სახე გა­მო­ავ­ლი­ნოს. იუ­სე­ფი უკვე დიდი ხა­ნია სა­ჯა­როდ სა­უბ­რობს თა­ვის გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე, ცი­ხე­ში გა­ტა­რე­ბულ პე­რი­ოდსა და ეტაპ­ზე, რო­გორ გახ­და ის­რა­ე­ლის დამ­ცვე­ლი. 2014 წელს იუ­სე­ფი დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­მის, მწვა­ნე პრინ­ცის“ მთა­ვა­რი პერ­სო­ნა­ჟი გახ­და. იხილეთ სრულად

myquiz