"ომის მეორე ეტაპი დაიწყო, ჯერ მხოლოდ დასაწყისში ვართ" - ისრაელის პრემიერ-მინისტრი | Allnews.Ge

"ომის მეორე ეტაპი დაიწყო, ჯერ მხოლოდ დასაწყისში ვართ" - ისრაელის პრემიერ-მინისტრი

"ომის მე­ო­რე ეტა­პი და­ი­წყო, ჯერ მხო­ლოდ და­სა­წყის­ში ვართ", - ამის შე­სა­ხებ ის­რა­ე­ლის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ბე­ნი­ა­მინ ნე­თა­ნი­აჰუმ თელ-ავივ­ში გა­მარ­თულ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნა­ცხა­და.

მისი თქმით, "ჰა­მა­სის" წი­ნა­აღ­მდეგ ომის მე­ო­რე ეტა­პი ღა­ზას სექ­ტორ­ში ახა­ლი სახ­მე­ლე­თო ძა­ლე­ბის შეყ­ვა­ნით და­ი­წყო.

ნე­თა­ნი­აჰუმ აღ­ნიშ­ნა, რომ ის­რა­ე­ლის მიზ­ნე­ბი გა­სა­გე­ბია - "ჰა­მა­სის“ სამ­ხედ­რო და ხელ­მძღვა­ნე­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლის გა­ნად­გუ­რე­ბა და ასე­ვე, მძევ­ლე­ბის სახ­ლში დაბ­რუ­ნე­ბა.”

მი­სი­ვე თქმით, სახ­მე­ლე­თო შეჭ­რის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ერ­თობ­ლი­ვად იქნა მი­ღე­ბუ­ლი, რო­გორც სამ­ხედ­რო, ასე­ვე უსაფრ­თხო­ე­ბის კა­ბი­ნე­ტე­ბის მიერ.

ის­რა­ე­ლის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა აღ­ნიშ­ნა, რომ და­სა­წყი­სი ეტა­პი მა­სი­უ­რი სა­ჰა­ე­რო კამ­პა­ნია იყო, “რათა სა­შუ­ა­ლე­ბა მიგ­ვე­ცა ჩვე­ნი სახ­მე­ლე­თო ჯა­რე­ბის­თვის, რაც შე­იძ­ლე­ბა უფრო უსაფრ­თხოდ ემოქ­მე­დათ“.

myquiz