ავსტრალიაში "ბუნების დაცვის" მიზნით 15 ათასზე მეტ ველური ცხენის განადგურება გადაწყდა - რატომ მიიღეს ცხოველების დახოცვის გადაწყვეტილება? | Allnews.Ge

ავსტრალიაში "ბუნების დაცვის" მიზნით 15 ათასზე მეტ ველური ცხენის განადგურება გადაწყდა - რატომ მიიღეს ცხოველების დახოცვის გადაწყვეტილება?

ავ­სტა­ლი­ა­ში, ეროვ­ნულ პარკ კოს­ცი­უშ­კო­ში 15 ათას­ზე მეტ ბრამ­ბას (ვე­ლურ ცხენს) მოკ­ლა­ვენ. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, ეს ნა­ბი­ჯი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ვე­ლუ­რის ბუ­ნე­ბის და­სა­ცა­ვად.

ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბის თქმით, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სა­ჯა­რო კონ­სულ­ტა­ცი­ის შემ­დეგ მი­ი­ღეს. ცხე­ნებს ჰა­ე­რი­დან ეს­ვრი­ან და სამი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მათ­გან სამი ათას­ზე მეტი არ უნდა დარ­ჩეს - ამ­ჟა­მინ­დე­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით ბრამ­ბე­ბის რი­ცხვი 18,8 ათა­სამ­დეა.

ვე­ლუ­რი ცხე­ნე­ბის გამ­რავ­ლე­ბამ შე­საძ­ლოა გა­დამ­წყვე­ტი როლი ითა­მა­შოს ექ­ვსი სა­ხე­ო­ბის ცხო­ვე­ლი­სა და ორი სა­ხე­ო­ბის მცე­ნა­რის სრუ­ლად გაქ­რო­ბა­ში, ამ­ბობს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა. მათი აზ­რით, გა­და­შე­ნე­ბის პი­რას მყო­ფი სა­ხე­ო­ბე­ბის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად სა­უ­კე­თე­სო გზა ცხე­ნე­ბის და­ხოც­ვაა. ად­გი­ლობ­რივ­მა გა­რე­მოს­დაც­ვით­მა ჯგუ­ფებ­მაც მხა­რი და­უ­ჭი­რეს მთავ­რო­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას და მას "ვე­ლუ­რი ბუ­ნე­ბი­სა და მთის წყა­რო­ე­ბის გა­მარ­ჯვე­ბა" უწო­დეს. იხილეთ სრულად

myquiz