რა მოხდა ღაზის საავადმყოფოში და ვინ არის პასუხისმგებელი ასობით ადამიანის სიკვდილზე? | Allnews.Ge

რა მოხდა ღაზის საავადმყოფოში და ვინ არის პასუხისმგებელი ასობით ადამიანის სიკვდილზე?

ღა­ზა­ში, ქა­ლაქ ალ აპ­ლის არა­ბულ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში, აფეთ­ქე­ბის შე­დე­გად, ასო­ბით ადა­მი­ა­ნია და­ღუ­პუ­ლი. "ჰა­მა­სი“ თავ­დას­ხმა­ზე პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას ის­რა­ელს აკის­რებს. თა­ვის მხრივ, ის­რა­ე­ლი მომ­ხდარ­ში "ჰა­მასს" ადა­ნა­შა­უ­ლებს.

ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის სპი­კე­რის და­ნი­ელ ჰა­გა­რის თქმით, ის­რა­ე­ლი ჰოს­პიტ­ლის და­ბომბვის საქ­მეს იძი­ებს. მი­სი­ვე გან­ცხა­დე­ბით, ბევ­რი ცრუ ინ­ფორ­მა­ცი­აა, რო­მელ­საც "ჰა­მა­სი" ავ­რცე­ლებს.

231017-al-ahli-hospital-bombing-victims-jm-1704-2bd903-1697615765.webp

ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის გან­ცხა­დე­ბით კი, ღა­ზის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში აფეთ­ქე­ბა “ის­ლა­მუ­რი ჯი­ჰა­დის” რა­კე­ტამ გა­მო­იწ­ვია. მათი თქმით, “პა­ლეს­ტი­ნის ის­ლა­მუ­რი ჯი­ჰა­დის” წა­რუ­მა­ტებ­ლად გაშ­ვე­ბულ რა­კე­ტას ღა­ზის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში სა­სიკ­ვდი­ლო აფეთ­ქე­ბა მოჰ­ყვა."ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის ოპე­რა­ტი­უ­ლი სის­ტე­მე­ბის ანა­ლი­ზი­დან, მტერ­მა ის­რა­ე­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით რა­კე­ტე­ბი გა­უშ­ვა, რომ­ლებ­მაც სა­ა­ვად­მყო­ფოს მახ­ლობ­ლად ჩა­ი­ა­რეს, რო­დე­საც ის აფეთ­ქდა. სა­დაზ­ვერ­ვო ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით, რამ­დე­ნი­მე წყა­რო­დან, რო­მე­ლიც გვაქვს, “პა­ლეს­ტი­ნის ის­ლა­მუ­რი ჯი­ჰა­დის” ორ­გა­ნი­ზა­ცია პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლია წა­რუ­მა­ტე­ბე­ლი [სა­რა­კე­ტო] დარ­ტყმის­თვის, რო­მე­ლიც სა­ა­ვად­მყო­ფოს მოხ­ვდა”,- ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

gaza6-36333-1697615780.jpg

მომ­ხდა­რის შემ­დეგ საპ­რო­ტეს­ტო გა­მოს­ვლე­ბი და­ი­წყო და­სავ­ლეთ სა­ნა­პი­რო­ზე, ასე­ვე მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნებ­ში. საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ე­ბი იყო ლი­ბან­ში, ირან­სა და თურ­ქეთ­ში. მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ასო­ბით პა­ლეს­ტი­ნე­ლი შე­იკ­რი­ბა და­სავ­ლეთ სა­ნა­პი­როს ქა­ლა­ქებ­ში, მათ შო­რის რა­მა­ლა­ში, სა­დაც მო­მი­ტინ­გე­ებ­სა და პა­ლეს­ტი­ნელ უსაფრ­თხო­ე­ბის ძა­ლებს შო­რის შე­ტა­კე­ბა მოხ­და.

შე­ტა­კე­ბა იყო ლი­ბან­შიც ასო­ბით დე­მონ­სტრან­ტსა და ლი­ბა­ნის უსაფრ­თხო­ე­ბის ძა­ლებს შო­რის. აქ­ცი­ე­ბი გა­ი­მარ­თა აშშ-ის სა­ელ­ჩოს­თან, რო­მე­ლიც დე­და­ქა­ლაქ ბე­ი­რუთ­თან ახ­ლოს მდე­ბა­რე­ობს. ასო­ბით ადა­მი­ა­ნი შე­იკ­რი­ბა ბე­ი­რუთ­ში საფ­რან­გე­თის სა­ელ­ჩოს­თან, სა­დაც "ჰეზ­ბო­ლას“ დრო­შე­ბი აღ­მარ­თეს და სა­ელ­ჩოს შე­ნო­ბას ქვე­ბი და­უ­ში­ნეს.

ლი­ბან­ში, მოძ­რა­ო­ბა "ჰეზ­ბო­ლამ“, სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მომ­ხდა­რი აფეთ­ქე­ბის გამო, ოთხშა­ბა­თი "მრის­ხა­ნე­ბის დღედ“ გა­მო­ა­ცხა­და.

ასო­ბით მო­მი­ტინ­გე შე­იკ­რი­ბა ბრი­ტა­ნე­თი­სა და საფ­რან­გე­თის სა­ელ­ჩო­ებ­თან თე­ი­რან­შიც.

myquiz