იაპონიის ავიახაზმა სუმოისტებისთვის სპეცრეისი დანიშნა, რადგან შეეშინდათ, თვითმფრინავი მათი მძიმე წონის გამო ფრენას ვერ შეძლებდა | Allnews.Ge

იაპონიის ავიახაზმა სუმოისტებისთვის სპეცრეისი დანიშნა, რადგან შეეშინდათ, თვითმფრინავი მათი მძიმე წონის გამო ფრენას ვერ შეძლებდა

წინა კვი­რას, ია­პო­ნურ­მა ავი­ა­ხა­ზებ­მა, რე­ი­სის გაფ­რე­ნამ­დე ბოლო წუთს, სპე­ცი­ა­ლუ­რი რე­ი­სი და­ა­მა­ტა. შემ­თხვე­ვა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი იმი­თაა, რომ ამის მი­ზე­ზი სუ­მო­ის­ტთა დიდი ჯგუ­ფი გახ­და.

სუ­მო­ის­ტი მო­ჭი­და­ვე­ე­ბი ტო­კი­ო­სა და ოსა­კა­დან ამა­მის ეროვ­ნულ სპორ­ტულ ფეს­ტი­ვალ­ზე და­სას­წრე­ბად მიფ­რი­ნავ­დნენ. წე­სით, სუ­მო­ის­ტთა დიდი ჯგუ­ფი სპორ­ტულ ფეს­ტი­ვალ­ზე და­სას­წრე­ბად ერ­თსა და იმა­ვე რე­ისს უნდა გაჰ­ყო­ლო­და. მაგ­რამ ეს შე­უძ­ლე­ბე­ლი აღ­მოჩ­ნდა. იმის გამო, რომ სუ­მო­ის­ტე­ბის სა­შუ­ა­ლო წონა 120 კი­ლოგ­რა­მია, ავი­ა­კომ­პა­ნია შეშ­ფოთ­და, რომ 165-ად­გი­ლი­ა­ნი თვითმფრი­ნა­ვი ვერ შეძ­ლებ­და ამ­ხე­ლა სიმ­ძი­მით ფრე­ნას.

ია­პო­ნუ­რი ავი­ა­კომ­პა­ნი­ის გა­მოთ­ვლით, თითო მგზავ­რი, სა­შუ­ა­ლოდ, 70 კი­ლოს იწო­ნის.სა­ბო­ლო­ოდ, ავი­ა­კომ­პა­ნი­ამ თა­ვის 27 მგზავრს სთხო­ვა, რომ ახა­ლი რე­ი­სით გაფ­რე­ნი­ლიყ­ვნენ, იტყო­ბი­ნე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვი მე­დია.

"სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფრე­ნე­ბის და­ნიშ­ვნა თვითმფრი­ნავ­ზე წო­ნის შე­ზღუდ­ვის გამო, ჩვენ­თვის უკი­დუ­რე­სად უჩ­ვე­უ­ლოა",- გა­ნუ­ცხა­და Japan Airlines-ის სპი­კერ­მა რე­გი­ო­ნულ გა­ზეთს.

სუ­მო­ის­ტე­ბი, სა­შუ­ა­ლოდ, ზრდას­რულ ადა­მი­ან­ზე 2-3-ჯერ მეტს იწო­ნი­ან, თუმ­ცა ისი­ნი ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სიმ­სუქ­ნეს­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მებს არ გა­ნიც­დი­ან.

ambebi.ge

myquiz