ვინ არის "ჰამასის" იდუმალი და მოუხელთებელი ლიდერი, რომელზეც წლებია უშედეგოდ ნადირობენ? | Allnews.Ge

ვინ არის "ჰამასის" იდუმალი და მოუხელთებელი ლიდერი, რომელზეც წლებია უშედეგოდ ნადირობენ?

ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის ძა­ლებ­მა "ჰა­მა­სის" სამ­ხედ­რო ფრთის ლი­დე­რის, მუ­ჰა­მედ ალ-დე­ი­ფის სახლზე იე­რი­ში მი­ი­ტა­ნეს. "ჰა­მა­სის" ტე­რო­რის­ტე­ბის 7 ოქ­ტომ­ბრის სას­ტი­კი შე­ტე­ვის ავ­ტო­რი, სწო­რად დე­ი­ფია, რო­მელ­მაც ამ ამ­ბებს "ალ-აქ­სის ქარ­ბუ­ქი“ უწო­და.

სამ­ხედ­რო ლი­დე­რის სახლზე შე­ტე­ვის შე­დე­გად, და­ი­ღუპ­ნენ მისი მამა, ძმა, შვი­ლე­ბი და სხვა ნა­თე­სა­ვე­ბი, წერს გა­ზე­თი Haaretz. თვი­თონ დე­ი­ფი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, არ და­შა­ვე­ბუ­ლა, თუმ­ცა სად იმ­ყო­ფე­ბა - უც­ნო­ბია.

ის­რა­ე­ლის დაზ­ვერ­ვის "პირ­ვე­ლი სა­მიზ­ნე“ ბოლო 30 წე­ლი­წა­დია ია­ტაკ­ქვე­შე­თის ცხოვ­რე­ბით ცხოვ­რობს. მუ­ჰა­მედ ად-დე­ი­ფი სა­ჯა­როდ არ გა­მო­დის ხოლ­მე. მე­დი­ის­თვის მხო­ლოდ სამი ფო­ტოა ცნო­ბი­ლი, სა­დაც და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლად დე­ი­ფია, თუმ­ცა სუ­რა­თე­ბი 20 წლის ვა­დის არის. ვი­დე­ო­ებ­ში, რომ­ლებ­საც "ჰა­მა­სი" აქ­ვეყ­ნებს, დე­ი­ფი შავი სი­ლუ­ე­ტის სა­ხით ჩანს.

deifi5-81302-1697271397.jpg

Financial Times-სთან სა­უ­ბარ­ში სხვა­დას­ხვა წყა­რო­ე­ბი დე­იფს მი­ზან­სწრა­ფულ ადა­მი­ა­ნად ახა­სი­ა­თე­ბენ, რო­მე­ლიც "ცდი­ლობს ებ­რა­ულ-არა­ბუ­ლი კონ­ფლიქ­ტის ბუ­ნე­ბა ძა­ლა­დო­ბის გზით შეც­ვა­ლოს“. სა­ეჭ­ვოა, რომ FT-ს წყა­რო­ე­ბი პი­რა­დად იც­ნობ­დნენ დე­იფს. ამ­ბო­ბენ, რომ მისი სახე მხო­ლოდ ნა­თე­სა­ვებ­მა და "ჰა­მა­სის" წევ­რე­ბის ვიწ­რო წრემ იცის. თუმ­ცა ამ ხალ­ხის­თვი­საც უც­ნო­ბია, სად იმ­ყო­ფე­ბა მუ­ჰა­მედ ად-დე­ი­ფი ამ­ჟა­მად.

დე­ი­ფი - ზედ­მეტ­სა­ხე­ლია და "სტუ­მარს" ნიშ­ნავს. ამით ხაზს უს­ვამს, რომ ერთ ლო­კა­ცი­ა­ზე დიდ­ხანს არას­დროს ჩერ­დე­ბა და მუდ­მი­ვად გა­და­ად­გილ­დე­ბა სახ­ლი­დან - სახ­ლში, თავ­შე­საფ­რი­დან - თავ­შე­სა­ფარ­ში.დე­ი­ფის ნამ­დვი­ლი სა­ხე­ლი - მუ­ჰა­მედ დიაბ იბ­რა­ჰიმ ალ-მას­რია. ის 1965 წელს ღა­ზას სექ­ტო­რის სამ­ხრეთ ქა­ლაქ ჰან-იუ­ნის­ში, პა­ლეს­ტი­ნე­ლი დევ­ნი­ლე­ბის ოჯახ­ში და­ი­ბა­და.

ოჯა­ხი ძა­ლი­ან გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლი იყო. მუ­ჰა­მე­დი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და სკო­ლის­თვის თავი და­ე­ნე­ბე­ბი­ნა, რომ მშობ­ლებს დახ­მა­რე­ბო­და. მა­მას­თან ერ­თად ავე­ჯის სა­წარ­მო­ში მუ­შა­ობ­და, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ქათ­მე­ბის პა­ტა­რა ფერ­მა გახ­სნა და მძღო­ლად მუ­შა­ობ­და. პა­ლეს­ტი­ნე­ლი წყა­რო­ე­ბი, ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მას ბავ­შვო­ბა­ში იც­ნობ­დნენ, ამ­ბო­ბენ, რომ "კარ­გი იუ­მო­რი და კე­თი­ლი გული ჰქონ­და“. იხილეთ სრულად

myquiz