"ჩათვალეთ, რომ "ჰამასის" ყველა წევრი მკვდარია" - ისრაელი საგანგებო მთავრობას ქმნის: როგორია ბენიამინ ნეთანიაჰუს გეგმა? | Allnews.Ge

"ჩათვალეთ, რომ "ჰამასის" ყველა წევრი მკვდარია" - ისრაელი საგანგებო მთავრობას ქმნის: როგორია ბენიამინ ნეთანიაჰუს გეგმა?

ის­რა­ე­ლის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა, ბე­ნი­ა­მინ ნე­თა­ნი­აჰუმ გა­ნა­ცხა­და, რომ სა­გან­გე­ბო მთავ­რო­ბას ქმნის. პა­რა­ლე­ლუ­რად, ზე­წო­ლა იზ­რდე­ბა დე­რეფ­ნე­ბის შე­საქ­მნე­ლად, რათა ღა­ზას სექ­ტორ­ში მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი და­უშ­ვან და მშვი­დო­ბი­ან­მა მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა ტე­რი­ტო­რი­ის და­ტო­ვე­ბა შეძ­ლონ. კონ­ფლიქ­ტის ხან­გრძლი­ვო­ბის პე­რი­ოდ­ში სა­გან­გე­ბოდ შექ­მნილ მთავ­რო­ბას შე­უ­ერ­თდა ბენი გან­ციც, ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი და თავ­დაც­ვის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი.

ბე­ნი­ა­მინ ნე­თა­ნი­აჰუ, ბენი გან­ცი და იოავ გა­ლან­ტი, ამ­ჟა­მინ­დე­ლი თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრი, "ომის კა­ბი­ნეტს" აყა­ლი­ბე­ბენ, მა­ნამ, სა­ნამ ის­რა­ე­ლის ჯა­რე­ბი ქვეყ­ნის სამ­ხრეთ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სახ­მე­ლე­თო შე­მოჭ­რის­თვის ემ­ზა­დე­ბი­ან.

ოთხშა­ბა­თის სა­ტე­ლე­ვი­ზიო მი­მარ­თვა­ში ნე­თა­ნი­აჰუმ ის სი­სას­ტი­კე­ე­ბი აღ­წე­რა, რომ­ლებ­საც შა­ბათ-კვი­რას ჰა­მა­სის თავ­დას­ხმის დროს ჰქონ­და ად­გი­ლი. მისი თქმით, ისი­ნი თავ­ში ეს­როდ­ნენ ბავ­შვებს, ცო­ცხლად წვავ­დნენ ადა­მი­ა­ნებს, ქა­ლებს აუ­პა­ტი­უ­რებ­დნენ და ჯა­რის­კა­ცებს თა­ვებს ჰკვეთ­დნენ.

"ჩათ­ვა­ლეთ, რომ ჰა­მა­სის ყვე­ლა წევ­რი მკვდა­რია. ჩვე­ნი ხე­ლით გა­ვა­ნად­გუ­რებთ მათ",- გა­ნა­ცხა­და პრე­მი­ერ­მა. ნე­თა­ნი­აჰუს გან­ცი და­ე­თან­ხმა და ის­რა­ე­ლის მო­ქა­ლა­ქე­ებს უთხრა, რომ მათი სა­გან­გე­ბოდ შექ­მნი­ლი მთავ­რო­ბა ერ­თი­ა­ნია და მზა­დაა, "ჰა­მა­სი დე­და­მი­წი­დან აღ­გა­ვოს".

ღა­ზა­ში კი სი­ტუ­ა­ცია უფრო და უფრო რთულ­დე­ბა. ანკლა­ვის ერ­თა­დერთ ელექტრო­სად­გურს საწ­ვა­ვი ამო­ე­წუ­რა და მალე მო­სახ­ლე­ო­ბის სა­სი­ცო­ცხლოდ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ყვე­ლა სერ­ვი­სი, მათ შო­რის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ე­ბიც ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბას შე­წყვეტს.

myquiz