"მოსკოვში ექიმებმა კადიროვის კომიდან გამოყვანა ვერ შეძლეს... გადაწყვიტეს, მისი მკურნალობა უცხოელ ექიმებს დაევალოთ" - რა ინფორმაცია ვრცელდება კადიროვის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე? | Allnews.Ge

"მოსკოვში ექიმებმა კადიროვის კომიდან გამოყვანა ვერ შეძლეს... გადაწყვიტეს, მისი მკურნალობა უცხოელ ექიმებს დაევალოთ" - რა ინფორმაცია ვრცელდება კადიროვის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე?

ჩეჩ­ნე­თის ხელ­მძღვა­ნე­ლი რამ­ზან კა­დი­რო­ვი რამ­დე­ნი­მე დღეა კო­მა­შია. მას შემ­დეგ, რაც მოს­კოვ­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, დე­და­ქა­ლა­ქის ექი­მებ­მა ვერ უშ­ვე­ლეს.

ამ­ჟა­მად კა­დი­რო­ვის სა­ზღვარ­გა­რეთ სამ­კურ­ნა­ლოდ გა­დაყ­ვა­ნა იგეგ­მე­ბა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, არა­ბე­თის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ სა­ე­მი­რო­ებ­ში.

"მოს­კოვ­მა ექი­მებ­მა ვერ შეძ­ლეს კა­დი­რო­ვის კო­მი­დან გა­მოყ­ვა­ნა, გა­და­წყვი­ტეს, მისი მკურ­ნა­ლო­ბა უცხო­ელ ექი­მებს და­ე­ვა­ლოთ“, - წერს მე­დია.

ჭო­რე­ბი კა­დი­რო­ვის ავად­მყო­ფო­ბის შე­სა­ხებ ოპო­ზი­ცი­ურ­მა ჩეჩ­ნურ­მა არ­ხებ­მა რამ­დე­ნი­მე თვის წინ გა­ავ­რცე­ლეს. კერ­ძოდ, მათ აქვს თირკმლის და­ა­ვა­დე­ბა.

რა არის ცნო­ბი­ლი კა­დი­რო­ვის და­ა­ვა­დე­ბის შე­სა­ხებ?

ჩეჩ­ნე­თის ლი­დე­რის, რამ­ზან კა­დი­რო­ვის გარ­დაც­ვა­ლე­ბამ, შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს დიდი პო­ლი­ტი­კუ­რი კა­ტაკ­ლიზ­მე­ბი რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ში. ბოლო 20 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში აშე­ნე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი ნგრე­ვას და­ი­წყებს, - წერს მე­დია.

კო­მა­ში მყო­ფი ჩეჩ­ნე­თის ლი­დე­რის რამ­ზან კა­დი­რო­ვის მდგო­მა­რე­ო­ბა და რუ­სე­თის პო­ლი­ტი­კუ­რი პრო­ცე­სე­ბი­დან მისი გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა, სამ­წუ­ხა­როდ, არ იმოქ­მე­დებს უკ­რა­ი­ნა­ში სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა­ზე, მაგ­რამ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ში სე­რი­ო­ზუ­ლი შიდა დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცია და­ი­წყე­ბა.

myquiz