კანადაში ხანძრის ასობით კერას ებრძვიან: ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული - ხელისუფლებამ 15 000-მდე ოჯახის ევაკუაციის განკარგულება გასცა | Allnews.Ge

კანადაში ხანძრის ასობით კერას ებრძვიან: ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული - ხელისუფლებამ 15 000-მდე ოჯახის ევაკუაციის განკარგულება გასცა

კა­ნა­დის პრო­ვინ­ცია ბრი­ტა­ნე­თის კო­ლუმ­ბი­ა­ში, ტყის ხან­ძრე­ბის გამო, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ და­ახ­ლო­ე­ბით 15 000 ოჯა­ხის­თვის ევა­კუ­ა­ცი­ის გან­კარ­გუ­ლე­ბა გას­ცა, - ინ­ფორ­მა­ცი­ას BBC-ი ავ­რცე­ლებს.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, პრო­ვინ­ცი­ა­ში, სა­დაც ხან­ძრის ასო­ბით კე­რას ებ­რძვი­ან, სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბაა გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი.

გა­რე­მოს­დაც­ვის მი­ნის­ტრის, შეინ ტომპსო­ნის გან­ცხა­დე­ბით, მხო­ლოდ ქა­ლაქ იე­ლო­უ­ნა­ი­ფი­დან, რომ­ლის მო­სახ­ლე­ო­ბა 20 000 ადა­მი­ანს შე­ად­გენს, და­ახ­ლო­ე­ბით 19 000 მო­ქა­ლა­ქის ევა­კუ­ა­ცია გან­ხორ­ცი­ელ­და.

1692407394790-now-topstory-canada-wildfires-230818-1920x1080-e883r9-1692520113.jpg

"თუ ჯერ კი­დევ იე­ლო­უ­ნა­იფ­ში ხართ, გთხოვთ, და­ტო­ვოთ", - გა­ნა­ცხა­და მი­ნის­ტრმა და მო­სახ­ლე­ო­ბა გა­აფრ­თხი­ლა, რომ ტყის ხან­ძრის შე­დე­გად, შე­საძ­ლოა, სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზე­ბი და აე­რო­პორ­ტი და­ზი­ან­დეს.

პრო­ვინ­ცი­ის პრე­მი­ე­რის, დე­ვიდ ების გან­ცხა­დე­ბით, სი­ტუ­ა­ცია სწრა­ფად იც­ვლე­ბა და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა მომ­დევ­ნო დღე­ებ­ში მდგო­მა­რე­ო­ბის კი­დევ უფრო გარ­თუ­ლე­ბის­თვის მზა­დაა.

myquiz