"ეს პროცესი გაგრძელდება როგორც საქართველოში, ასევე მთელ კავკასიაში" - სინოპტიკოსის პროგნოზი: რამდენ ხანს გასტანს გაუსაძლისი სიცხე და რას უნდა ველოდოთ "თბური ტალღის" დროს | Allnews.Ge

"ეს პროცესი გაგრძელდება როგორც საქართველოში, ასევე მთელ კავკასიაში" - სინოპტიკოსის პროგნოზი: რამდენ ხანს გასტანს გაუსაძლისი სიცხე და რას უნდა ველოდოთ "თბური ტალღის" დროს

8 აგ­ვის­ტოს გა­რე­მოს ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ მო­სახ­ლე­ო­ბა გა­აფრ­თხი­ლა, რომ მიმ­დი­ნა­რე კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მო­სა­ლოდ­ნე­ლი გახ­ლდათ "თბუ­რი ტალ­ღა". მა­თი­ვე ცნო­ბით, "მო­სა­ლოდ­ნე­ლი მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა სით­ბუ­რი სტრე­სის, ტყის ხან­ძრე­ბი­სა და მყინ­ვა­რე­ბის დნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბის ხელმშემ­წყობ პი­რო­ბებს წარ­მო­ად­გენს".

რა არის "თბუ­რი ტალ­ღა,“ რამ­დენ ხანს გაგ­რძელ­დე­ბა პრო­ცე­სი და სა­ერ­თოდ რა მოვ­ლე­ნე­ბი იწ­ვევს მსგავს სით­ბურ ეფექ­ტებს, ამ თე­მა­ზე Ambebi.ge-ს გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ჰიდ­რო­მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი პროგ­ნო­ზე­ბის სი­ნოპ­ტი­კო­სი თა­მარ პა­პაშ­ვი­ლი ესა­უბ­რა

- ქალ­ბა­რო­ნო თა­მარ, რამ გა­მო­იწ­ვია თბუ­რი ტალ­ღა სა­ქარ­თვე­ლო­ში?

- თბუ­რი ტალ­ღა არ არის ახა­ლი ტერ­მი­ნი. ბოლო წლებ­ში, ადა­მი­ა­ნის ცნო­ბი­ე­რე­ბა საკ­მა­ოდ გა­ი­ზარ­და მიმ­დი­ნა­რე კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ეს ტერ­მი­ნიც უფრო ხში­რად გვხვდე­ბა. თბუ­რი ტალ­ღის დროს, მარ­ტი­ვად რომ გი­თხრათ ატ­მოს­ფე­რო­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი პრო­ცე­სე­ბი რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის არ­სე­ბო­ბას გა­ნა­პი­რო­ბებს გარ­კვე­ულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე.

თბუ­რი ტალ­ღე­ბის ერთ-ერთ გა­მომ­წვევ მი­ზე­ზად წყნარ ოკე­ა­ნე­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ე.წ. ელ ნი­ნი­ოს სამ­ხრე­თის ოს­ცი­ლა­ცია (რხე­ვა) შე­იძ­ლე­ბა და­სა­ხელ­დეს. ელ ნი­ნიო, რო­გორც მოვ­ლე­ნა - გავ­ლე­ნას ახ­დენს მთე­ლი დე­და­მი­წის კლი­მატ­ზე.

0107-canicule-europe-0-65434-1691827968.jpg

მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვა­ნი მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­უ­რი ცენ­ტრე­ბის პროგ­ნო­ზით 2023 წლის ზა­ფხუ­ლი ჩრდი­ლო­ეთ ნა­ხე­ვარსფე­როს ბევ­რი ქვეყ­ნის­თვის, მათ შო­რის სა­ქარ­თვე­ლოს­თვი­საც, ცხე­ლი უნდა ყო­ფი­ლი­ყო.

- ახლა გა­და­ი­რა თბურ­მა ტალ­ღამ თუ ისევ ამ პრო­ცეს­ში ვართ?

- ჯერ­ჯე­რო­ბით რამ­დე­ნი­მე დღე კი­დევ გაგ­რძელ­დე­ბა, ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში - 15 აგ­ვის­ტომ­დე. ეს პრო­ცე­სი გაგ­რძელ­დე­ბა რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ასე­ვე მთელ კავ­კა­სი­ა­ში, თურ­ქე­თის სამ­ხრე­თი ნა­წილ­ში, ეს­პა­ნე­თის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე და ბალ­კა­ნე­თის ნა­ხე­ვარ­კუნ­ძულ­ზე. ჩვენ ვვა­რა­უ­დობთ, რომ ჰა­ე­რის ტემ­პე­რე­ტუ­რა, ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ის ზო­გი­ერთ რა­ი­ონ­ში რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში 38-40 გრა­დუ­სის ფარ­გლებ­ში და­ფიქ­სირ­დე­ბა. იხილეთ სრულად

myquiz