როგორ მოხვდა ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე ამერიკელი ჯარისკაცი? | Allnews.Ge

როგორ მოხვდა ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე ამერიკელი ჯარისკაცი?

აშშ-ის მო­ქა­ლა­ქე, ჩრდი­ლო­ეთ კო­რე­ის სა­ზღვრის უნე­ბარ­თვოდ გა­დაკ­ვე­თის­თვის და­ა­კა­ვეს. მა­მა­კა­ცი სამ­ხრეთ და ჩრდი­ლო­ეთ კო­რე­ის სა­სა­ზღვრო სო­ფელ­ში მდე­ბა­რე ერ­თობ­ლი­ვი უსაფრ­თხო­ე­ბის ზო­ნა­ში ტურ­ზე იმ­ყო­ფე­ბო­და. ესაა ად­გი­ლი, რო­მელ­საც ორი­ვე მხა­რის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ჯა­რის­კა­ცე­ბი აკონ­ტრო­ლე­ბენ.

"აშშ-ის მო­ქა­ლა­ქემ უნე­ბარ­თვოდ გა­დაკ­ვე­თა კო­რე­ის სა­ხალ­ხო დე­მოკ­რა­ტი­ულ რეს­პუბ­ლი­კა­ში (DPRK) სამ­ხედ­რო სა­დე­მარ­კა­ციო ხაზი. ჩვე­ნი რწმე­ნით, ის ამ­ჟა­მად კო­რე­ის სა­ხალ­ხო დე­მოკ­რა­ტი­ულ რეს­პუბ­ლი­კა­ში პა­ტიმ­რო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბა. ინ­ცი­დენ­ტის მო­საგ­ვა­რებ­ლად კო­რე­ის სა­ხალ­ხო არ­მი­ას­თან გვაქვს კონ­ტაქ­ტი", - ნათ­ქვა­მია გა­ე­როს გან­ცხა­დე­ბა­ში.

დე­მი­ლი­ტა­რი­ზე­ბუ­ლი, ბუ­ფე­რუ­ლი ზონა, რო­მე­ლიც ორ კო­რე­ას ჰყოფს, მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე ძლი­ერ გა­მაგ­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ად მი­იჩ­ნე­ვა. ის სავ­სეა ნაღ­მე­ბით, მავ­თულხლარ­თე­ბით და სათ­ვალ­თვა­ლო კა­მე­რე­ბით. შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი მე­სა­ზღვრე­ე­ბი კი, 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში მზად­ყოფ­ნა­ში არი­ან.

ყო­ველ­წლი­უ­რად, ჩრდი­ლო­ეთ კო­რე­ი­დან ათო­ბით ადა­მი­ა­ნი გარ­ბის, მაგ­რამ დე­მი­ლი­ტა­რი­ზე­ბუ­ლი ზო­ნის გავ­ლით გაქ­ცე­ვა ძალ­ზე სა­ში­ში და იშ­ვი­ა­თია.

ვინ არის და­კა­ვე­ბუ­ლი მო­ქა­ლა­ქე

აშშ-ის არ­მი­ის სპი­კე­რი ბრა­ის დი­უ­ბი ადას­ტუ­რებს, რომ და­კა­ვე­ბუ­ლი მო­ქა­ლა­ქე მე-2 კლა­სის რი­გი­თი ჯა­რის­კა­ცი, 23 წლის ტრე­ვის კინ­გია. რო­გორც ირ­კვე­ვა, კინ­გი დის­ციპ­ლი­ნუ­რი მი­ზე­ზე­ბის გამო სამ­ხრეთ კო­რე­ის ცი­ხე­ში ორ­თვი­ან სას­ჯელს იხ­დი­და - სამ­ხრეთ კო­რე­ის სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­ა­გენ­ტო Yonhap - ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, იგი კო­რე­ის მო­ქა­ლა­ქე­ზე ფი­ზი­კურ ძა­ლა­დო­ბა­ში იყო ეჭ­ვმი­ტა­ნი­ლი.

130429618-travisking-index-reuters-1689847263.jpg.webp

კინ­გი 10 ივ­ლისს გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს და აშშ-ში დაბ­რუ­ნე­ბის მიზ­ნით, ინ­ჩე­ო­ნის აე­რო­პორ­ტში წა­იყ­ვა­ნეს. გა­ურ­კვე­ვე­ლია რო­გორ, მაგ­რამ მან სა­ჰა­ე­რო ტერ­მი­ნა­ლი­დან გას­ვლა მო­ა­ხერ­ხა და ტუ­რის­ტულ ჯგუფს შე­უ­ერ­თდა, რო­მე­ლიც კო­რე­ის სა­სა­ზღვრო სო­ფელ პან­მუნ­ჯომ­ში მოგ­ზა­უ­რობ­და.

ვა­რა­უ­დო­ბენ, რომ მას და­მა­ტე­ბი­თი სამ­ხედ­რო დის­ციპ­ლი­ნუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა უნ­დო­და, რაც ტე­ხას­ში დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დეგ ელო­და.

მომ­ხდარ­თან და­კავ­ში­რე­ბით კო­მენ­ტა­რი და­კა­ვე­ბუ­ლი ჯა­რის­კა­ცის დე­და­მაც გა­ა­კე­თა. მისი თქმით, ის "შო­კი­რე­ბუ­ლია“ და მხო­ლოდ ტრე­ვი­სის სახ­ლში დაბ­რუ­ნე­ბა სურს.

ezgifcom-webp-to-jpg-2023-07-19t163313679-59608-1689847280.jpg

"ვერ ვი­ჯე­რებ, რომ ჩემ­მა შვილ­მა ეს გა­ა­კე­თა“, - ამ­ბობს ტრე­ვი­სის დედა. იხილეთ სრულად

myquiz