"პრიგოჟინმა როსტოვზე კონტროლი დაამყარა, ჯერი ვორონეჟზეა" - პუტინის ძველი მეგობარი მოსკოვს უახლოვდება: რა სცენარით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? | Allnews.Ge

"პრიგოჟინმა როსტოვზე კონტროლი დაამყარა, ჯერი ვორონეჟზეა" - პუტინის ძველი მეგობარი მოსკოვს უახლოვდება: რა სცენარით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები?

მოქ­მე­დე­ბე­ბი ელ­ვის სის­წრა­ფით ვი­თარ­დე­ბა, რუ­სე­თის სამ­ხრეთ ნა­წი­ლის არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რი დე­და­ქა­ლა­ქის, დო­ნის როს­ტო­ვის ცენ­ტრში პრი­გო­ჟი­ნის "ვაგ­ნე­რის" ტან­კე­ბი და მებ­რძო­ლე­ბი პო­ზი­ცი­ებს იკა­ვე­ბენ, ალ­ყა­შე­მორ­ტყმუ­ლი აქვთ რუ­სე­თის სამ­ხრე­თის სამ­ხედ­რო ოლ­ქის შტა­ბი, ასე­ვე შსს-სა და "ეფ-ეს-ბეს" შე­ნო­ბე­ბი...

პრი­გო­ჟი­ნის "ვაგ­ნერ­მა" როს­ტო­ვის­კენ გა­ლაშ­ქრე­ბა გა­სულ ღა­მეს, მას შემ­დეგ გა­და­წყვი­ტა, რაც მას "ვაგ­ნე­რის" ზურ­გის ბაზა და­უ­ბომ­ბეს...

...და­უ­ბომ­ბეს არა უკ­რა­ი­ნე­ლებ­მა, არა­მედ რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრის შო­ი­გუს ბრძა­ნე­ბით თა­ვად რუ­სე­თის არ­მი­ის და­ნა­ყო­ფებ­მა - ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში ასე­თი სენ­სა­ცი­უ­რი გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­კე­თა თა­ვად პრი­გო­ჟინ­მა 23 ივ­ნი­სის სა­ღა­მოს და შო­ი­გუს "მო­სა­ძებ­ნად" თა­ვი­სი მებ­რძო­ლე­ბი როს­ტო­ვის­კენ დაძ­რა...

როს­ტო­ვის ცენ­ტრში კი ნამ­დვი­ლად სუ­რე­ა­ლის­ტუ­რი სუ­რა­თი იქ­მნე­ბა - "ვაგ­ნე­რის" მებ­რძო­ლე­ბი როს­ტო­ვის ქუ­ჩებ­ში ქვა­ფე­ნი­ლებ­ზე იკა­ვე­ბენ სა­ცე­ცხლე პო­ზი­ცი­ებს, ხოლო როს­ტო­ვე­ლე­ბი მათ თავ­ზე ად­გა­ნან და მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნე­ბით წარ­მო­უდ­გე­ნელ ფო­ტო­ვი­დე­ო­კად­რებს უღე­ბენ, ხოლო იქვე ათი­ო­დე მეტრში ბორ­დი­ურ­ზე მშვი­დად სხე­დან რუ­სე­თის არ­მი­ის რე­გუ­ლა­რუ­ლი და­ნა­ყო­ფე­ბის სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე­ე­ბი, რომ­ლებ­საც კარ­გად ეტყო­ბათ, რომ არა­ვი­თა­რი სურ­ვი­ლი არ გა­აჩ­ნი­ათ შე­ებ­რძო­ლონ "ვაგ­ნე­რე­ლებს"...

თუმ­ცა, ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი დო­ნეც­კის ოლ­ქი­დან აღ­მო­სავ­ლე­თით, როს­ტო­ვის­კენ 60 კმ-იან მარშ-გა­დას­რო­ლი­სას "ვაგ­ნე­რის" ჯავ­შან­კო­ლო­ნა რუ­სე­თის ავი­ა­ცი­ამ და­ბომ­ბა, პრი­გო­ჟინ­მა კი თავი ორი რუ­სუ­ლი შვე­ულმფრე­ნის ჩა­მოგ­დე­ბით მო­ი­წო­ნა...

ე.ი. სის­ხლი უკვე და­იღ­ვა­რა იმ რუს მებ­რძო­ლებს შო­რის, რომ­ლე­ბიც ორი­ო­დე დღის წინ ჯერ კი­დევ ერ­თად უტევ­დნენ უკ­რა­ი­ნე­ლებს და ნიშ­ნავს ეს თუ არა, რომ რუ­სეთ­ში სა­მო­ქა­ლა­ქო ომი იწყე­ბა?...წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად

myquiz