"ფეისბუქი" ხარვეზით მუშაობს - სოციალური ქსელის მომხმარებლები წერენ, რომ მეგობრობის თხოვნა ავტომატურად იგზავნება | Allnews.Ge

"ფეისბუქი" ხარვეზით მუშაობს - სოციალური ქსელის მომხმარებლები წერენ, რომ მეგობრობის თხოვნა ავტომატურად იგზავნება

16:58 / 12-05-2023 "ფე­ის­ბუ­ქი" ხარ­ვე­ზით მუ­შა­ობს. რო­გორც სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი წე­რენ და რო­გორ დაკ­ვირ­ვე­ბა აჩ­ვე­ნებს, ან­დრო­ი­დის ოპე­რა­ცი­უ­ლი სის­ტე­მის მქო­ნე ტე­ლე­ფო­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბით თუ სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის რო­მე­ლი­მე მომ­ხმა­რებ­ლის პრო­ფილს და­ათ­ვა­ლი­ე­რებთ, ის ავ­ტო­მა­ტუ­რად მი­ი­ღებს მე­გობ­რო­ბის თხოვ­ნას.

"ფე­ის­ბუ­ქის" მფლო­ბელ კო­მა­ნია "მე­ტა­ში" ხარ­ვეზ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ჯერ­ჯე­რო­ბით ოფი­ცი­ა­ლურ კო­მენ­ტარს არ აკე­თე­ბენ.

myquiz