მეფე ჩარლზის კორონაციის დეტალები ცნობილი ხდება: როდის შედგება საზეიმო ღონისძიება? | Allnews.Ge

მეფე ჩარლზის კორონაციის დეტალები ცნობილი ხდება: როდის შედგება საზეიმო ღონისძიება?

გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სამ­ფოს მო­ნარ­ქე­ბის კო­რო­ნა­ცი­ის ცე­რე­მო­ნი­ებს 100 წელ­ზე მეტი ხნის ის­ტო­რია აქვს. გა­სუ­ლი წლის სექ­ტემ­ბერ­ში, მეფე ჩარლზ III ტახ­ტზე დე­დის, დე­დო­ფალ ელი­სა­ბედ II-ის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ ავი­და. კო­რო­ნა­ცი­ის (Operation Golden Orb.) მსა­ხუ­რე­ბა შა­ბათს, ვეს­ტმინ­სტე­რის სა­ა­ბა­ტო­ში, 6 მა­ისს, დი­ლის 11 სა­ათ­ზე და­ი­წყე­ბა. ბრი­ტა­ნეთ­ში ეკო­ნო­მი­კუ­რი კრი­ზი­სის გამო, ის­ტო­რი­უ­ლი ცე­რე­მო­ნია წი­ნას­თან შე­და­რე­ბით, უფრო ბი­უ­ჯე­ტუ­რი იქ­ნე­ბა.

westminster-abbey-640-60149-1683009099.jpg

1066 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, დღემ­დე ვეს­ტმინ­სტე­რის სა­ა­ბა­ტო კო­რო­ნა­ცი­ის ცე­რე­მო­ნი­ე­ბის ად­გი­ლია. ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბას, რო­მელ­საც კენ­ტერ­ბე­რის არ­ქი­ე­პის­კო­პო­სი აღავ­ლენს, და­ეს­წრე­ბი­ან მსოფ­ლიო ლი­დე­რე­ბი და სა­მე­ფო ოჯა­ხე­ბი მთე­ლი მსოფ­ლი­ო­დან, მეფე ჩარლ­ზი და­დებს ფიცს და წმინ­და ედუ­არ­დის გვირ­გვინს და­იდ­გამს. გვირ­გვი­ნი დამ­ზა­დე­ბუ­ლია 22-კა­რა­ტი­ა­ნი ოქ­როს­გან, ბრი­ლი­ან­ტე­ბის­გან, ლა­ლის­გან, ამეთ­ვის­ტოს­გან, სა­ფი­რო­ნის­გან, ტო­პა­ზე­ბი­სა და ტურ­მა­ლი­ნის­გან.

340830126-6041753165877747-2460736230378230485-n-61939-1683009115.png

მსა­ხუ­რე­ბა და­ი­გეგ­მა სხვა­დას­ხვა სარ­წმუ­ნო­ე­ბი­სა და სა­თე­მო ჯგუ­ფე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბით, რათა, მე­ფის სურ­ვი­ლის შე­სა­ბა­მი­სად, რი­ტუ­ა­ლის დროს სრუ­ლად წარ­მო­ჩინ­დეს თა­ნა­მედ­რო­ვე ბრი­ტა­ნე­თის ეთ­ნი­კუ­რი და რე­ლი­გი­უ­რი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა. იხილეთ სრულად

myquiz