ხელოვნური ინტელექტით გენერირებული ინტერვიუ შუმახერთან - გერმანული ჟურნალის სკანდალური ნომერი, რომლის გამოც რედაქტორი გაათავისუფლეს | Allnews.Ge

ხელოვნური ინტელექტით გენერირებული ინტერვიუ შუმახერთან - გერმანული ჟურნალის სკანდალური ნომერი, რომლის გამოც რედაქტორი გაათავისუფლეს

ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი(AI) თან­და­თან ჩვე­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის ნა­წი­ლი ხდე­ბა და ეს მხო­ლოდ და­სა­წყი­სია. მის და­დე­ბით მხა­რე­ებ­თან ერ­თად, ექ­სპერ­ტე­ბი უარ­ყო­ფით­ზეც მი­უ­თი­თე­ბენ და ამ­ბო­ბენ, რომ ერთ-ერთი უარ­ყო­ფი­თი რამ, რაც შე­იძ­ლე­ბა AI-ის გან­ვი­თა­რე­ბამ მოგ­ვი­ტა­ნოს ისაა, რომ გარ­თულ­დეს ყალ­ბი და ნამ­დვი­ლი ამ­ბის ერ­თმა­ნე­თის­გან გარ­ჩე­ვა.

AI-სთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ერთ-ერთი ბოლო სკან­და­ლი, სწო­რედ ამ­გვარ სა­კითხს უკავ­შირ­დე­ბა. გერ­მა­ნულ­მა ჟურ­ნალ­მა Die Aktuelle-მ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა სტა­ტია მი­ხე­ილ შუ­მა­ხე­რის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის მიერ იყო გე­ნე­რი­რე­ბუ­ლი. გა­მო­ცე­მამ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა ლე­გენ­და­რულ ავ­ტომ­ბრბო­ლელ­თან "ინ­ტერ­ვიუ", რო­მე­ლიც პროგ­რა­მა charatcter.ai-ს მიერ იყო შექ­მნი­ლი.

ჟურ­ნა­ლის გა­მოს­ვლი­დან რამ­დე­ნი­მე დღე­ში, მისი რე­დაქ­ტო­რი სამ­სა­ხუ­რი­დან გაა­თა­ვი­სუფ­ლეს, ხოლო გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ ბო­დი­ში მო­უ­ხა­და შუ­მა­ხე­რის ოჯახს.

shuamxeri-37744-1682235719.jpg

შუ­მა­ხე­რი, მსოფ­ლი­ოს შვიდგზის ჩემ­პი­ო­ნი, 2013 წლის დე­კემ­ბერ­ში თხი­ლა­მუ­რე­ბით სრი­ა­ლის დროს მძი­მედ და­შავ­და, რა დრო­საც თა­ვის არე­ში მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბა მი­ი­ღო და მას შემ­დეგ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ გა­მო­ჩე­ნი­ლა. Die Aktuelle-ს გა­რე­კან­ზე კი იყო შუ­მა­ხე­რის მომ­ღი­მა­რი ფოტო და სა­თა­უ­რი "მი­ხე­ილ შუ­მა­ხე­რი, პირ­ვე­ლი ინ­ტერ­ვიუ.“ ცი­ტა­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც თით­ქოს მი­ხე­ილ შუ­მა­ხე­რი ამ­ბობს, ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის მიერ იყო გე­ნე­რი­რე­ბუ­ლი. იხილეთ სრულად

myquiz