იტალიაში გვალვის გამო არხებში ნავებით გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი გახდა | Allnews.Ge

იტალიაში გვალვის გამო არხებში ნავებით გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი გახდა

იტა­ლი­ა­ში გვალ­ვაა - გონ­დო­ლე­ბის, წყლის ტაქ­სე­ბის და სას­წრა­ფო დახ­მა­რე­ბის­თვის ვე­ნე­ცი­ის მთა­ვარ არ­ხებ­ში გა­და­ად­გი­ლე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია, პოში კი წყლის ოდე­ნო­ბა 61%-ით შემ­ცირ­და.

მშრა­ლი ამინ­დე­ბი იტა­ლი­ე­ლებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ვე­ნე­ცი­ე­ლებს, პრობ­ლე­მებს უქ­მნის. გვალ­ვა იტა­ლი­ა­ში უკვე რამ­დე­ნი­მე კვი­რაა გრძელ­დე­ბა და შარ­შან­დე­ლი სა­გან­გა­შო მდგო­მა­რე­ო­ბის შემ­დეგ, ქვე­ყა­ნას კარ­გს არა­ფერს უქა­დის. წყლის დო­ნის კლე­ბა, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი ჯგუ­ფე­ბის მი­ხედ­ვით, ალ­პებ­ში წელს ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე ორ­ჯერ ნაკ­ლე­ბი თოვ­ლის მოს­ვლი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი.

გვალ­ვამ გან­სა­კუთ­რე­ბით ვე­ნე­ცია აზა­რა­ლა, სა­დაც ჩვე­უ­ლებ­რივ, წყალ­დი­დო­ბაა ხოლ­მე მო­სახ­ლე­ო­ბის შფოთვის მი­ზე­ზი. ამ­ჯე­რად წყლის დონე ისეა შემ­ცი­რე­ბუ­ლი, რომ გონ­დო­ლე­ბის, წყლის ტაქ­სე­ბის და სას­წრა­ფო დახ­მა­რე­ბის­თვის ქა­ლა­ქის მთა­ვარ არ­ხებ­ში გა­და­ად­გი­ლე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­და.

იტა­ლი­ის მდი­ნა­რე­ე­ბი და ტბე­ბი წყლის მწვა­ვე ნაკ­ლე­ბო­ბას გა­ნიც­დი­ან. იტა­ლი­ის ყვე­ლა­ზე გრძელ მდი­ნა­რე პოს, რომ­ლის სა­თა­ვეც ალ­პებ­შია, წყლის ოდე­ნო­ბა ახლა თით­ქმის 61%-ით არის შემ­ცი­რე­ბუ­ლი, ვიდ­რე წინა წლებ­ში ამა­ვე დროს იყო. ექ­სპრტე­ბის თქმით, გვალ­ვა რამ­დე­ნი­მე ფაქ­ტო­რის კომ­ბი­ნა­ცი­ი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი: ნა­ლე­ქის სიმ­ცი­რე, მა­ღა­ლი წნე­ვის სის­ტე­მა, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა და ზღვის დი­ნე­ბე­ბი.

venice-54615-1677048310.jpg

2022 წლის ივ­ლის­ში, იტა­ლი­ამ, ბოლო 70 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყვე­ლა­ზე სა­ში­ნე­ლი გვალ­ვა გა­ნი­ცა­და. მთავ­რო­ბამ მდი­ნა­რე პოს შე­მო­გა­რენ­ში სა­გან­გა­შო სი­ტუ­ა­ცია გა­მო­ა­ცხა­და, ამ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე ქვეყ­ნის სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის ნა­წარ­მის მე­სა­მე­დი იწარ­მო­ე­ბა.

"წყლის დე­ფი­ციტს გან­ვიც­დით. ეს პრობ­ლე­მა 2020-2021 წლის ზამ­თარ­ში წარ­მო­იქ­მნა და მას შემ­დეგ კი­დევ უფრო გამ­წვავ­და. ჩვენ 50-დღი­ა­ნი წვი­მა თუ გა­დაგ­ვარ­ჩენს“, - აცხა­დებს მა­სი­მი­ლი­ა­ნო პას­კი, იტა­ლი­ის სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვი­თი ინ­სტი­ტუ­ტის კლი­მა­ტის ექ­სპერ­ტი. იხილეთ სრულად

myquiz