"ჩვენ დავაჭერთ ღილაკს და სალამ ალეიქუმ! რუსები სამოთხეში წავლენ, დანარჩენი სამყარო - ჯოჯოხეთში“ - რამზან კადიროვი იმუქრება | Allnews.Ge

"ჩვენ დავაჭერთ ღილაკს და სალამ ალეიქუმ! რუსები სამოთხეში წავლენ, დანარჩენი სამყარო - ჯოჯოხეთში“ - რამზან კადიროვი იმუქრება

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ­დე­ბა ვი­დეო, სა­დაც ჩეჩ­ნე­თის ლი­დე­რი, რამ­ზან კა­დი­რო­ვი ამ­ბობს, რომ რუ­სე­თი ბირ­თვუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოა და არას­დროს და­უშ­ვებს, რომ ომში წა­ა­გოს.

"რუ­სე­თი დი­დე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოა, ბირ­თვუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო. რუ­სე­თი არა­სო­დეს და­უშ­ვებს, რომ სა­კუ­თარ თავს უფ­ლე­ბა მის­ცეს, ბრძო­ლა­ში და­მარ­ცხდეს.

ჩვენ და­ვა­ჭერთ ღი­ლაკს და სა­ლამ ალე­ი­ქუმ!

რო­გორც ჩვენ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა თქვა, რაში გვჭირ­დე­ბა მსოფ­ლიო რუ­სე­თის გა­რე­შე? რაში გვჭირ­დე­ბა ამ ნა­ძირ­ლე­ბის სი­ცო­ცხლე?!

რუ­სე­ბი სა­მო­თხე­ში წავ­ლენ, და­ნარ­ჩე­ნი სამ­ყა­რო - ჯო­ჯო­ხეთ­ში“, - ამ­ბობს კა­დი­რო­ვი.

myquiz