"მათ 16 საათი დაჯდომის უფლებას არ აძლევენ, წყალს საკუთარი სხეულით ათბობენ, რომ დაბანა შეძლონ" - უკრაინელი გოგონების მძიმე ყოფა ოკუპანტების ციხეში | Allnews.Ge

"მათ 16 საათი დაჯდომის უფლებას არ აძლევენ, წყალს საკუთარი სხეულით ათბობენ, რომ დაბანა შეძლონ" - უკრაინელი გოგონების მძიმე ყოფა ოკუპანტების ციხეში

რუ­სე­თის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბამ, პატ­რი­არქ კი­რილ­თან ერ­თად, სა­შო­ბა­ოდ 36 სა­ა­თი­ა­ნი ზა­ვის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო. დიდი ალ­ბა­თო­ბით კრემ­ლის­ტუ­რი მე­დია ამ ინი­ცი­ა­ტი­ვას რე­ლი­გი­ურ ახ­სნას მო­უ­ძებ­ნის.

რუ­სე­თის შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას უკვე გას­ცა პა­სუ­ხი უკ­რა­ი­ნამ. "გა­და­ე­ცით პუ­ტინს, რომ ჩვენ­მა "ჰა­ი­მარ­სებ­მა" შობა აღ­ნიშ­ნეს 24-25 დე­კემ­ბერს, ამი­ტომ 6-7 იან­ვა­რი სა­მუ­შაო დღე­ე­ბია!" - აღ­ნიშ­ნეს უკ­რა­ი­ნე­ლებ­მა.

უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბის თქმით, რუ­სეთ დრო­ე­ბით ოკუ­პი­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე პრო­პა­გან­დის­თვის მთელ ძა­ლის­ხმე­ვას ხარ­ჯავს. გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია მა­რი­უ­პო­ლის მო­სახ­ლე­ო­ბა.

რუსი ჟურ­ნა­ლის­ტი და სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტი ოლგა რო­მა­ნო­ვა, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად გერ­მა­ნი­ა­ში ცხოვ­რობს, ჰყვე­ბა, რომ ქა­ლა­ქის მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბის ნა­წილს ე.წ. ფილტრა­ცი­ის ბა­ნა­კი გა­ა­ტა­რეს და რუ­სეთ­ში გა­და­ა­სახ­ლეს, დიდი ნა­წი­ლი კი, ცი­ხე­ში გა­უშ­ვეს. სა­ჭი­რო­ე­ბის გამო, რამ­დე­ნი­მე ხნის ბიბ­ლი­ო­თე­კა ცი­ხედ გა­და­ა­კე­თეს, სა­დაც ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის­თვის წა­მე­ბის ოთა­ხე­ბი ჰქონ­დათ მო­წყო­ბი­ლი.

ოკუ­პან­ტე­ბის სა­მიზ­ნე გახ­და 24 წლის მა­რი­უ­პო­ლე­ლი გო­გო­ნა, სა­ხე­ლად ირა ნა­ვალ­ნი, რო­მე­ლიც ე.წ. რე­ფე­რენ­დუ­მის დღეს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ შე­ნო­ბა­ში ტე­რაქ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის ბრალ­დე­ბით და­ა­კა­ვეს.

"ის შე­ნო­ბა­სან ახ­ლოს არ იმ­ყო­ფე­ბო­და, მაგ­რამ ამა­ზეც აქვთ პა­სუ­ხი - ამის გა­კე­თე­ბას დის­ტან­ცი­უ­რად გეგ­მავ­დნე­ნი". და­მამ­ტკი­ცე­ბე­ლი სა­ბუ­თიც აქვთ - მისი მა­მი­ნაც­ვა­ლი, უკ­რა­ი­ნის ეროვ­ნულ გვარ­დი­ა­ში მსა­ხუ­რობს და ამ­ჟა­მად ტყვე­ო­ბა­შია.

ძა­ლა­დო­ბის ფონ­ზე, გო­გო­ნამ აღი­ა­რე­ბი­თი ჩვე­ნე­ბა მის­ცა. გვა­რიც სა­ხი­ფა­თო აქვს - ნა­ვალ­ნი. ეს ყვე­ლა­ფე­რი არ არის, 31 დე­კემ­ბერს რუს ტყვე­ებ­ში გაც­ვა­ლეს და გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს კი­დევ ერთი პა­ტიმ­რო­ბა­ში მყო­ფი გოგო, ნა­ტა­შა ფო­მი­ჩე­ვა. მისი თქმით, ირა პირ­ველ თვე­ში დო­ნეც­კის ცი­ხის "კა­პე­ზე­ში" ჰყავ­დათ, შემ­დეგ ჩვე­უ­ლებ­რივ კა­მე­რა­ში, სხვა პა­ტიმ­რებ­თან გა­და­იყ­ვა­ნეს, რათა ცი­ხის წე­სე­ბი ეს­წავ­ლა. ამის შემ­დეგ, იმ კა­მე­რა­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, სა­დაც სხვა უკ­რა­ი­ნე­ლი სამ­ხედ­რო გო­გო­ნე­ბი ჰყავთ პა­ტიმ­რო­ბა­ში. მას თან არ ჰქონ­და არც ერთი პი­რა­დი ნივ­თი.

323426222-1220037918937342-3259181494038516389-n-58321-1673077732.jpg

ირა ნა­ვალ­ნი

ირას თქმით, ყვე­ლა უკ­რა­ი­ნე­ლი სამ­ხედ­რო გო­გო­ნა სას­ტი­კად იყო ნა­ცე­მი, მათ სა­ხე­სა და სხე­ულ­ზე სის­ხლჩაქ­ცე­ვე­ბი ჰქონ­დათ. მი­სი­ვე თქმით, მათ და­კი­თხვის დროს ცი­ხის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლე­ბი სიკ­ვდი­ლამ­დე სცემ­დნენ... მათ ორ-ორად სძი­ნავთ, რად­გან ცი­ხის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა, დი­ლი­დან სა­ღა­მომ­დე, 16 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში დაჯ­დო­მის უფ­ლე­ბას არ აძ­ლევს. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, დე­რე­ფან­ში გა­მოჰ­ყავთ და სცე­მენ. კა­მე­რებ­ში ცივა და სა­ში­ნე­ლი ნეს­ტია. წყალს სამ დღე­ში ერთხელ აძ­ლე­ვენ, თა­ნაც მხო­ლოდ ცივს. შემ­დეგ გო­გო­ნე­ბი მათ თა­ვად ათ­ბო­ბენ, თა­ვი­ან­თი სხე­უ­ლით, რათა და­ბა­ნა შეძ­ლონ. ცი­ხე­ში გზავ­ნი­ლე­ბი ად­რე­სა­ტამ­დე არას­დროს მი­დის, ცი­ხის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა თით­ქმის ყვე­ლა­ფერს თა­ვის­თვის იტო­ვებს... ნა­ტა­ლია ფო­მი­ჩე­ვას თქმით, ირას რა­ღაც ვი­დეო-მი­მარ­თვის ჩა­წე­რას აი­ძუ­ლე­ბენ, ძნე­ლი მი­სახ­ვედ­რი არ არის, თუ რას უნდა ემ­სა­ხუ­რე­ბო­დეს ვი­დე­ოგ­ზავ­ნი­ლი" - ამ­ბობს ოლგა რო­მა­ნო­ვა. განაგრძეთ კითხვა

myquiz