ნიაგარას ჩანჩქერი გაიყინა - ნახეთ შთამბეჭდავი ფოტოები | Allnews.Ge

ნიაგარას ჩანჩქერი გაიყინა - ნახეთ შთამბეჭდავი ფოტოები

ტუ­რის­ტე­ბის­თვის საყ­ვა­რე­ლი ად­გი­ლი, რო­მე­ლიც აშშ-ის ნიუ-იორ­კის შტა­ტი­სა და კა­ნა­დის პრო­ვინ­ცია ონ­ტა­რი­ოს სა­ზღვარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს, ყი­ნულ­მა მო­იც­ვა. ვი­ზი­ტო­რე­ბი უკვე რამ­დე­ნი­მე დღეა ჯა­დოს­ნუ­რი ხე­დის ფო­ტო­ებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში აზი­ა­რე­ბენ, მათ­ზე ასა­ხუ­ლია გა­ყი­ნუ­ლი ნი­ა­გა­რა და ნის­ლი, რო­მე­ლიც ჩანჩქერს გარს აკ­რავს.

315977158-859275608526454-6345863832738932393-n-46716-1672223378.jpg

ნი­ა­გა­რის ჩანჩქე­რის მოყინ­ვა ბუ­ფა­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი ქარ­ბუ­ქი­სა და ცივი ტემ­პე­რა­ტუ­რის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა. ჩანჩქე­რი ნა­წი­ლობ­რივ არის გა­ყი­ნუ­ლი, რად­გან მისი სრუ­ლი გა­ყინ­ვა, თით­ქმის შე­უძ­ლე­ბე­ლია. აქ წამ­ში 3160 ტონა წყა­ლი მი­ე­დი­ნე­ბა, წამ­ში 32 ფუტი სიჩ­ქა­რით, იტყო­ბი­ნე­ბა Niagara Falls USA-ს ტუ­რის­ტუ­ლი ვებ­სა­ი­ტი.

ppc-46678-1672223387.jpg

ნი­ა­გა­რას ყი­ნუ­ლო­ვა­ნი პე­ი­ზა­ჟი ზე­და­პი­რუ­ლი წყლის და ყი­ნუ­ლად ქცე­უ­ლი ნის­ლის შე­დე­გა­დაა ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ცივ ზამ­თრებ­ში, ყი­ნუ­ლი და თოვ­ლი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, მდი­ნა­რე ნი­ა­გა­რას ნა­წილ­ზე წარ­მო­იქ­მნე­ბა, ჩანჩქე­რის ძირ­ში, რაც ყი­ნუ­ლის ხიდსქმნის. 1912 წლამ­დე, ტუ­რის­ტე­ბი და ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი, მდი­ნა­რე­ზე ყი­ნუ­ლის ხი­დის გავ­ლით გა­და­დი­ოდ­ნენ, რათა ჩანჩქე­რის უნი­კა­ლუ­რი ხე­დის­თვის ქვე­მო­დან ეყუ­რე­ბი­ნათ. ასე­ვე, ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი, ყი­ნუ­ლის ხიდ­ზე პა­ტა­რა სტენ­დებს ხსნიდ­ნენ, სა­დაც სუ­ვე­ნი­რე­ბით და­წყე­ბუ­ლი, ვის­კით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი, უამ­რავ პრო­დუქტს ყიდ­დნენ. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ხიდ­ზე სი­ა­რუ­ლი მას შემ­დეგ აკ­რძა­ლა, რაც აქ სამი ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა. 1912 წლის 4 თე­ბერ­ვალს ყი­ნუ­ლი ჩა­ტყდა და ისი­ნი მდი­ნა­რე­ში ჩაც­ვივ­დნენ.

myquiz