"ჩვენ ნაგავს არ ვტოვებთ!" - კატარში იაპონელი ფანების საქციელმა ბევრი გააკვირვა, არადა, სისუფთავე იაპონური კულტურის ნაწილია | Allnews.Ge

"ჩვენ ნაგავს არ ვტოვებთ!" - კატარში იაპონელი ფანების საქციელმა ბევრი გააკვირვა, არადა, სისუფთავე იაპონური კულტურის ნაწილია

კა­ტა­რის მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე ია­პო­ნე­ლი გულ­შე­მატ­კივ­რე­ბი ყო­ვე­ლი თა­მა­შის შემ­დეგ, ტრი­ბუ­ნებს ალა­გე­ბენ. გერ­მა­ნი­ის ნაკ­რებ­თან მატ­ჩის შემ­დეგ, ერთ-ერ­თმა ფან­მა აღ­ნიშ­ნა:

"ჩვენ ია­პო­ნე­ლე­ბი ვართ, ამი­ტომ ჩვენს შემ­დეგ ნა­გავს არ ვტო­ვებთ. ამ ად­გილს პა­ტივს ვცემთ“.

ასე­თი მა­გა­ლი­თე­ბი უმ­რავ­ლე­სო­ბას მა­ინც გვა­ო­ცებს, თუმ­ცა ია­პო­ნე­ლე­ბის­თვის და­ლე­გე­ბა და გა­რე­მოს და­სუფ­თა­ვე­ბა ნორ­მაა.

germany-v-japan-group-e-fifa-world-cup-qatar-2022-1670308257.webp

ია­პო­ნუ­რი მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ნა­წილს სი­სუფ­თა­ვე წარ­მო­ად­გენს: სი­სუფ­თა­ვე - სი­კე­თეა, სი­ბინ­ძუ­რე - ბო­რო­ტე­ბა. სი­სუფ­თა­ვის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო - კე­გა­რეა. ეს არის ია­პო­ნუ­რი ცნე­ბა ბუ­დიზმსა და სინ­ტო­იზ­მში, რაც ჭუ­ჭყი­ანს, უსუფ­თა­ოს, უწ­მინ­დურს ნიშ­ნავს... მას მი­ე­კუთ­ვნე­ბა ასე­ვე სიკ­ვდი­ლი, და­ა­ვა­დე­ბე­ბი და სხვა ცუდი ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი ყოფა. იმი­სათ­ვის, რომ მას ადა­მი­ან­მა თავი აა­რი­დოს, სა­ჭი­როა რი­ტუ­ა­ლე­ბი, რო­მე­ლიც სუ­ლი­ერ და ფი­ზი­კურ "გა­სუფ­თა­ვე­ბას“ გუ­ლის­ხმობს.

სინ­ტო­ის­ტუ­რი ტაძ­რის სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რის დამ­ხმარე კან­და ნო­რი­ა­კი იკე­და ამ­ბობ­და: "თუ ადა­მი­ა­ნი კე­გა­რა­ში იტან­ჯე­ბა, ამან ზი­ა­ნი შე­საძ­ლოა მთელ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მი­ა­ყე­ნოს. ასე რომ სი­სუფ­თა­ვის დაც­ვა ცხოვ­რე­ბა­ში უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია. ეს თქვენს გან­წმენ­და­ში გეხ­მა­რე­ბათ და ასე­ვე, სა­ზო­გა­დო­ე­ბას დიდ ტრა­გე­დი­ას არი­დებს. აი, რა­ტომ არის ია­პო­ნია ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი ქვე­ყა­ნა“.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz