ოკუპანტებმა უკრაინის საპორტო ქალაქში ახალი ბაზა ააგეს? რა ჩანს თანამგზავრიდან გადაღებულ ფოტოებზე | Allnews.Ge

ოკუპანტებმა უკრაინის საპორტო ქალაქში ახალი ბაზა ააგეს? რა ჩანს თანამგზავრიდან გადაღებულ ფოტოებზე

BBC-ი ავ­რცე­ლებს კოს­მო­სუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის კომ­პა­ნია Maxar-ის მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ფო­ტო­ებს, რომ­ლე­ბიც თა­ნამ­გზავ­რი­და­ნაა გა­და­ღე­ბუ­ლი და სა­დაც რუ­სე­ბის მიერ ოკუ­პი­რე­ბულ უკ­რა­ი­ნის ქა­ლაქ მა­რი­უ­პოლ­ში ახა­ლი შე­ნო­ბა ჩანს.

მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შე­ნო­ბა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ოკუ­პან­ტე­ბის არ­მი­ის­თვის და სამ­ხედ­რო ძა­ლის მო­ბი­ლი­ზე­ბის­თვის აა­გეს.

maripuli-35240-1670136587.webp

რო­გორც BBC-ი წერს, რუ­სე­თი სა­ვა­რა­უ­დოდ აძ­ლი­ე­რებს სამ­ხედ­რო ძა­ლას ოკუ­პი­რე­ბულ სა­პორ­ტო ქა­ლაქ მა­რი­უ­პოლ­ში.

ახალ ნა­გე­ბო­ბას U-ს ფორ­მა აქვს და ქა­ლა­ქის ცენ­ტრთან ახ­ლოს მდე­ბა­რე­ობს. მის სა­ხუ­რავ­ზე ჩანს რუ­სუ­ლი არ­მი­ის ვარ­სკვლა­ვი და ასე­ვე წარ­წე­რა "მა­რი­უ­პო­ლის ხალ­ხის­თვის.“

mariupoli4-35242-1670136603.webp

რო­გორც BBC-ი წერს, არ შე­უძ­ლი­ათ გა­და­მოწ­მე­ბა ან და­დას­ტუ­რე­ბა იმი­სა, თუ რის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ახა­ლი შე­ნო­ბა.

რუ­სულ სამ­ხედ­რო­ებს ქა­ლა­ქი თით­ქმი სამი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ალ­ყა­ში ჰქონ­დათ მუდ­მი­ვი სრო­ლე­ბი­სა და და­ბომბვის შე­დე­გად ქა­ლა­ქის დიდი ნა­წი­ლი ნან­გრე­ვე­ბად იქცა.

myquiz