რა ვითარებაა ფრონტის წინა ხააზზე - უკრაინის გენშტაბის ახალი ინფორმაცია | Allnews.Ge

რა ვითარებაა ფრონტის წინა ხააზზე - უკრაინის გენშტაბის ახალი ინფორმაცია

უკ­რა­ი­ნულ­მა ძა­ლებ­მა მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის ოთხ სა­მე­თა­უ­რო პუნ­ქტს და პერ­სო­ნა­ლი­სა და აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბის კონ­ცენ­ტრა­ცი­ის ად­გი­ლებს და­არ­ტყეს, - ამის შე­სა­ხებ უკ­რა­ი­ნის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის გე­ნე­რა­ლუ­რი შტა­ბის ან­გა­რიშ­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი.

"გა­სუ­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის ავი­ა­ცი­ამ 19 დარ­ტყმა მი­ა­ყე­ნა პი­რა­დი შე­მად­გენ­ლო­ბის, ია­რა­ღი­სა და სამ­ხედ­რო ტექ­ნი­კის კონ­ცენ­ტრა­ცი­ის ად­გი­ლებს, ასე­ვე სამი დარ­ტყმა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის სა­ზე­ნი­ტო-სა­რა­კე­ტო სის­ტე­მე­ბის პო­ზი­ცი­ებ­ზე“,- აცხა­დე­ბენ უწყე­ბა­ში.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, უკ­რა­ი­ნელ­მა ჯა­რის­კა­ცებ­მა, გა­სუ­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მტრის კუთ­ვნი­ლი Orlan-10 ტი­პის უპი­ლო­ტო საფ­რე­ნი აპა­რა­ტი ჩა­მო­აგ­დეს. გარ­და ამი­სა, უკ­რა­ი­ნის სა­რა­კე­ტო და სა­არ­ტი­ლე­რიო და­ნა­ყო­ფებ­მა მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის ოთხ სა­მე­თა­უ­რო პუნ­ქტს და ხუთ სხვა მნიშ­ვნე­ლო­ვან ობი­ექტს და­არ­ტყეს.

myquiz