ბრედ პიტს კიდევ ერთი ყოფილი მეუღლე უჩივის - რატომ ითხოვს ჯენიფერ ენისტონი მისგან 100 მილიონ დოლარს? | Allnews.Ge

ბრედ პიტს კიდევ ერთი ყოფილი მეუღლე უჩივის - რატომ ითხოვს ჯენიფერ ენისტონი მისგან 100 მილიონ დოლარს?

ბრედ პიტს კი­დევ ერთი ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლე უჩი­ვის სა­სა­მარ­თლო­ში. ამ­ჯე­რად, ჰო­ლი­ვუ­დის ვარ­სკვლა­ვის წი­ნა­აღ­მდეგ სარ­ჩე­ლი ჯე­ნი­ფერ ენის­ტონ­მა შე­ი­ტა­ნა და მის­გან 100 მი­ლი­ონ დო­ლარს ითხოვს.

სა­მარ­თლებ­რი­ვი დავა პრო­დი­უ­სე­რულ კომ­პა­ნი­ას შე­ე­ხე­ბა, რო­მე­ლიც წყვილ­მა 2000-იანი წლე­ბის და­სა­წყის­ში და­ა­არ­სა და სა­ხე­ლად Plan B და­არ­ქვა. მათ კომ­პა­ნია ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლე­ბით აა­შე­ნეს, გაყ­რის შემ­დეგ კი ენის­ტონ­მა ის ბრედს გა­და­უ­ლო­ცა. ახლა პიტი მის გა­ყიდ­ვას გეგ­მავს, თუმ­ცა ენის­ტო­ნი მი­იჩ­ნევს, რომ კომ­პა­ნი­ის შექ­მნა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის, მა­საც ეკუთ­ვნის თან­ხი­დან წილი და ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის­გან 100 მი­ლი­ონ დო­ლარს ითხოვს.

1-53246-1667884661.jpg

მსა­ხი­ო­ბე­ბი ერ­თმა­ნეთ­ზე 2000-2005 წლებ­ში იყ­ვნენ და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი

ჯე­ნი­ფერ ენის­ტონ­თან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი წყა­როს თქმით, ეს დავა მხო­ლოდ მა­ტე­რი­ა­ლურ სა­კითხს არ შე­ე­ხე­ბა და რომ მსა­ხი­ო­ბი ქა­ლის­თვის ეს უკვე პრინ­ცი­პის სა­კი­თხად იქცა: "ეს მხო­ლოდ ფულს არ შე­ე­ხე­ბა. ჯე­ნის­თვის პრინ­ცი­პიც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რია. ის Plan B-ს თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლია, რო­მე­ლიც ტექ­ნი­კუ­რად ბრე­დის ხელ­ში კი გა­და­ვი­და, მაგ­რამ ჯე­ნის გა­წე­უ­ლი შრო­მა, კომ­პა­ნი­ის ფეხ­ზე და­სა­ყე­ნებ­ლად, არა­ნა­ი­რად და­ფა­სე­ბუ­ლა", - აცხა­დებს წყა­რო.

იხილეთ სრულად

myquiz