ილონ მასკი "ტვიტერზე“ უკრაინის შესახებ გამოკითხვას ატარებს, რასაც მიხაილო პოდოლიაკი პასუხობს და თავის მხრივ, გამოკითხვის საკუთარ ვერსიას აქვეყნებს | Allnews.Ge

ილონ მასკი "ტვიტერზე“ უკრაინის შესახებ გამოკითხვას ატარებს, რასაც მიხაილო პოდოლიაკი პასუხობს და თავის მხრივ, გამოკითხვის საკუთარ ვერსიას აქვეყნებს

Tesla-ს ხელ­მძღვა­ნელ­მა ილონ მასკმა Twitter-ზე ხელ­მომ­წე­რებს შეს­თა­ვა­ზა გა­მო­კი­თხვა, რო­მელ­შიც გა­მოთ­ქვა სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცია რუ­სე­თის მიერ ანექ­სი­რე­ბუ­ლი ყი­რი­მის სა­კუთ­რე­ბის სა­კი­თხის გა­და­წყვე­ტის შე­სა­ხებ.

მასკს უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტის აპა­რა­ტის უფ­რო­სის მრჩე­ველ­მა მი­ხა­ილ პო­დო­ლი­აკ­მა უპა­სუ­ხა.

მას­კი თა­ვის პოს­ტში ასა­ხავს ხედ­ვას იმის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ უნდა იქ­ნას მიღ­წე­უ­ლი "მშვი­დო­ბას უკ­რა­ი­ნა­სა და რუ­სეთს შო­რის":

"მშვი­დო­ბა უკ­რა­ი­ნა­სა და რუ­სეთს შო­რის:

- გან­მე­ო­რე­ბი­თი არ­ჩევ­ნე­ბი ანექ­სი­რე­ბულ რე­გი­ო­ნებ­ში გა­ე­როს ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბით. რუ­სე­თი გა­დის, თუკი ხალ­ხის ნება იქ­ნე­ბა.

- ყი­რი­მი ფორ­მა­ლუ­რად რუ­სე­თის შე­მად­გენ­ლო­ბა­შია, რო­გორც ეს იყო 1783 წლი­დან (ხრუშ­ჩო­ვის შეც­დო­მამ­დე).

"ყი­რი­მის წყალ­მო­მა­რა­გე­ბა უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია“ , - წერს მას­კი.

მას­კის გა­მო­კი­თხვის სა­პა­სუ­ხოდ, უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტის აპა­რა­ტის უფ­რო­სის მრჩე­ველ­მა მი­ხა­ი­ლო პო­დო­ლი­აკ­მა მას სხვა სა­ხის გა­მო­კი­თხვა შეს­თა­ვა­ზა. კერ­ძოდ:

"უკ­რა­ი­ნა ათა­ვი­სუფ­ლებს თა­ვის ტე­რი­ტო­რი­ებს ანექ­სი­რე­ბუ­ლი ყი­რი­მის ჩათ­ვლით.

- რუ­სე­თი გა­ნიც­დის დე­მი­ლი­ტა­რი­ზა­ცი­ას და სა­ვალ­დე­ბუ­ლო დე­ნუკ­ლე­ა­რი­ზა­ცი­ას და ვე­ღარ ემუქ­რე­ბა სხვებს.

- ომის დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტრი­ბუ­ნალს ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან“ , - წერს პო­დო­ლი­ა­კი "ტვი­ტერ­ზე“

myquiz