სა­ში­ნე­ლი და შემ­ზა­რა­ვი თავდასხმები კანადაში - რა მოხდა სას­კა­ჩე­ვა­ნის პრო­ვინ­ცი­ა­ში? | Allnews.Ge

სა­ში­ნე­ლი და შემ­ზა­რა­ვი თავდასხმები კანადაში - რა მოხდა სას­კა­ჩე­ვა­ნის პრო­ვინ­ცი­ა­ში?

და­ნე­ბით შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ­მა თავ­დამ­სხმე­ლებ­მა კა­ნა­დის ცენ­ტრა­ლურ სას­კა­ჩე­ვა­ნის პრო­ვინ­ცი­ა­ში სულ მცი­რე 10 ადა­მი­ა­ნი მოკ­ლეს, 15 კი - დაჭ­რეს, - ინ­ფორ­მა­ცი­ას BBC-ი ავ­რცე­ლებს.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა ორი ეჭ­ვმი­ტა­ნი­ლი და­ა­სა­ხე­ლეს : 31 წლის დე­მი­ენ სან­დერ­სო­ნი და 30 წლის მა­ილს სან­დერ­სო­ნი, რომ­ლე­ბიც მი­მა­ლუ­ლე­ბი არი­ან და შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ და სა­შიშ პი­რე­ბად მი­იჩ­ნე­ვი­ან, რის გა­მოც პრო­ვინ­ცი­ის მო­სახ­ლე­ო­ბას სიფრ­თხი­ლის­კენ მო­უ­წო­დე­ბენ.

თავ­დას­ხმე­ბი სას­კა­ჩე­ვა­ნის პრო­ვინ­ცი­ა­ში რამ­დე­ნი­მე ად­გი­ლას მოხ­და. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში აცხა­დე­ბენ, რომ სამ­ძებ­რო სა­მუ­შა­ო­ებს და­ნა­შა­უ­ლის 13 ად­გილ­ზე აწარ­მო­ე­ბენ, სა­დაც და­ღუ­პუ­ლე­ბი და და­შა­ვე­ბუ­ლე­ბი იპო­ვეს.

პრო­ვინ­ცი­ა­ში უსაფრ­თხო­ე­ბის ზო­მე­ბი გამ­კაც­რე­ბუ­ლია, შე­იქ­მნა სა­კონ­ტრო­ლო-გამ­შვე­ბი პუნ­ქტე­ბი, პო­ლი­ცია მგზავ­რე­ბის ვი­ნა­ო­ბას ამოწ­მებს.

კა­ნა­დის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ჯას­ტინ ტრუ­დომ თავ­დას­ხმას სა­ში­ნე­ლი და შემ­ზა­რა­ვი უწო­და.

"ვფიქ­რობ მათ­ზე, ვინც და­კარ­გა საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი და მათ­ზე, ვინც და­შავ­და“, - და­წე­რა მან „ტვი­ტერ­ზე“.

myquiz