უკრაინა 24 აგვისტოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს - ქვეყანა ომის 6 თვის თავზე | Allnews.Ge

უკრაინა 24 აგვისტოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს - ქვეყანა ომის 6 თვის თავზე

უკ­რა­ი­ნა­ში 24 აგ­ვის­ტოს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღე აღი­ნიშ­ნე­ბა. ამ დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს მთა­ვარ­მა სა­დაზ­ვერ­ვო სამ­მარ­თვე­ლომ უკ­რა­ი­ნე­ლებს მო­უ­წო­და დღეს, რუ­სე­თის მხრი­დან სა­რა­კე­ტო თავ­დას­ხმე­ბი­სა და პრო­ვო­კა­ცი­ე­ბის გაზ­რდი­ლი საფრ­თხის გამო, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლე გა­მო­ი­ჩი­ნონ.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ქვე­ყა­ნა ომ­შია, უკ­რა­ი­ნამ არ უღა­ლა­ტა ტრა­დი­ცი­ას და ერთი დღით ადრე სა­ხელ­მწი­ფო დრო­შის აღ­მარ­თვის ცე­რე­მო­ნია გა­ი­მარ­თა.

"უკ­რა­ი­ნის სა­ხელ­მწი­ფო დრო­შა სა­მუ­და­მოდ დაბ­რუნ­დე­ბა რუ­სე­თის მიერ ოკუ­პი­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე", - ამის შე­სა­ხებ უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკიმ გა­ნა­ცხა­და კი­ე­ვის ცენ­ტრში სა­ხელ­მწი­ფო დრო­შის აღ­მარ­თვის ცე­რე­მო­ნი­ა­ზე. რუ­სე­თის­გან ახა­ლი პრო­ვო­კა­ცი­ე­ბი­სა და სა­რა­კე­ტო დარ­ტყმე­ბის გაზ­რდილ საფრ­თხე­ზე ზე­ლენ­სკი­მაც ისა­უბ­რა თა­ვის სპე­ცი­ა­ლურ მი­მარ­თვა­ში და უკ­რა­ი­ნე­ლებს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღეს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლის­კენ მო­უ­წო­და.

"მად­ლო­ბას ვუხ­დი ყვე­ლას, ვინც ნამ­დვილ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს იცავს. მად­ლო­ბას ვუხ­დი ყვე­ლას, ვინც ეხ­მა­რე­ბა უკ­რა­ი­ნას. მად­ლო­ბას ვუხ­დი ყვე­ლას, ვინც 24 თე­ბერ­ვლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, ბრძო­ლის გზა აირ­ჩია იმის­თვის, რაც ცხოვ­რე­ბას რე­ა­ლურს ხდის: თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის, და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­თვის...

არ­ცერ­თი დამ­პყრო­ბე­ლი თავს უსაფრ­თხოდ არ გრძნობს ჩვენს მი­წა­ზე. ყვე­ლა კო­ლა­ბო­რა­ცი­ო­ნის­ტმა იცის, რომ მათ მო­მა­ვა­ლი არ აქვთ. და ჩვენ ყვე­ლას მხო­ლოდ კი არ გვჯე­რა - ჩვენ ვხე­დავთ, რომ ჩვენს სა­ხელ­მწი­ფოს პერ­სპექ­ტი­ვა აქვს", - გა­ნა­ცხა­და უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა.

უკ­რა­ი­ნის ეროვ­ნუ­ლი დღე­სას­წა­უ­ლი, ყო­ვე­ლი წლის 24 აგ­ვის­ტოს აღი­ნიშ­ნე­ბა მას მერე, რაც 1991 წელს უკ­რა­ი­ნის სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა გა­მო­ცხად­და.

myquiz