ქორწინებიდან სამი კვირის შემდეგ, ჯენიფერ ლოპესმა და ბენ აფლეკმა ცალ-ცალკე ცხოვრება გადაწყვიტეს - "მათ სურთ, რომ ერთმანეთი მოენატროთ" | Allnews.Ge

ქორწინებიდან სამი კვირის შემდეგ, ჯენიფერ ლოპესმა და ბენ აფლეკმა ცალ-ცალკე ცხოვრება გადაწყვიტეს - "მათ სურთ, რომ ერთმანეთი მოენატროთ"

ჯე­ნი­ფერ ლო­პე­სი­სა და ბენ აფ­ლე­კის ქორ­წი­ნე­ბის ამ­ბა­ვი ზა­ფხუ­ლის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი ვარ­სკვლა­ვუ­რი თე­მაა. წყვილ­მა ქორ­წი­ნე­ბის შემ­დეგ თაფ­ლო­ბის თვე პა­რიზ­ში გა­ა­ტა­რა, თუმ­ცა ახლა, რო­გორც და­სავ­ლუ­რი ტაბ­ლო­ი­დე­ბი წე­რენ, გა­და­წყვი­ტეს, რომ რაც შე­იძ­ლე­ბა ნაკ­ლე­ბი დრო გა­ა­ტა­რონ ერ­თად.

მათ სჯე­რათ, რომ ეს ნა­ბი­ჯი ურ­თი­ერ­თო­ბის გრძელ­ვა­დი­ან პერ­სპექ­ტი­ვა­ში გა­მო­ად­გე­ბათ. Hollywood Life-ის ცნო­ბით, მსა­ხი­ო­ბებ­მა შე­თან­ხმე­ბას მი­აღ­წი­ეს და ევ­რო­პა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი ბედ­ნი­ე­რი კვი­რე­ბის შემ­დეგ, ცალ-ცალ­კე ცხოვ­რე­ბა აირ­ჩი­ეს. ამის მი­ზე­ზი და მი­ზა­ნი კი, რაც უნდა უჩ­ვე­უ­ლო იყოს, ისაა, რომ ასე მათი კავ­ში­რი უფრო გაძ­ლი­ერ­დეს, რომ უფრო მე­ტად მო­ე­ნატ­როთ ერ­თმა­ნე­თი.

benifericover-69936-1660054180.jpg

წყვი­ლის თაფ­ლო­ბის თვის ამ­სახ­ვე­ლი ფო­ტო­ე­ბი პა­რი­ზი­დან

წყვი­ლი ფიქ­რობს, რომ მათ შო­რის არ­სე­ბუ­ლი მა­გია არ და­ი­კარ­გე­ბა. აპი­რე­ბენ გა­აგ­რძე­ლონ ცხოვ­რე­ბა ჩვე­უ­ლებ­რივ, და­კავ­დნენ საყ­ვა­რე­ლი საქ­მით, კონ­ცენ­ტრირ­დნენ კა­რი­ე­რა­ზე.

"ჯენი და ბენი ერ­თმა­ნეთს ყო­ველ­თვის ესა­უბ­რე­ბი­ან, მე­სი­ჯებს სწე­რენ და და­შო­რე­ბა კი­დევ უფრო აუმ­ჯო­ბე­სებს კავ­შირს მათ შო­რის. ჯე­ი­ლოს მოს­წონს იმის ცოდ­ნა, რომ მისი ქმა­რი მის გვერ­დით გაჩ­ნდე­ბა, როცა კი დას­ჭირ­დე­ბა“, - ამ­ბობს წყვილ­თან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი წყა­რო.

jeniferlopesi-50338-1660054218.jpg

ჯე­ნი­ფერ ლო­პე­სი და ბენ აფ­ლე­კი სამი კვი­რის წინ, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­გან და მე­დი­ის­გან ფა­რუ­ლად და­ქორ­წინ­და. ქორ­წი­ლის მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი ცე­რე­მო­ნია ლას ვე­გას­ში გა­ი­მარ­თა და მას მხო­ლოდ ვარ­სკვლა­ვე­ბის რამ­დე­ნი­მე უახ­ლო­ე­სი ადა­მი­ა­ნი ეს­წრე­ბო­და. "ბე­ნი­ფე­რის" სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა წლე­ბის წინ და­ი­წყო.

თუმ­ცა მა­შინ მათი სიყ­ვა­რუ­ლის ამ­ბა­ვი დიდ­ხანს არ გაგ­რძე­ლე­ბუ­ლა. ბენი და ჯე­ნი­ფე­რი 2002 წლი­დან 2004 წლამ­დე და­ნიშ­ნუ­ლე­ბი იყ­ვნენ, მაგ­რამ საქ­მე ქორ­წი­ლამ­დე არ მი­სუ­ლა და მათი გზე­ბი გა­ი­ყო. და­შო­რე­ბი­დან 17 წლის შემ­დეგ კი შე­რიგ­დნენ და და­ქორ­წინ­დნენ.

myquiz