აფეთქებები რუსეთის ქალაქ ბელგოროდში - დაზიანდა კერძო სახლები და კორპუსები, არის მსხვერპლი | Allnews.Ge

აფეთქებები რუსეთის ქალაქ ბელგოროდში - დაზიანდა კერძო სახლები და კორპუსები, არის მსხვერპლი

უკ­რა­ი­ნის სა­ზღვარ­თან ახ­ლოს მდე­ბა­რე რუ­სე­თის ქა­ლაქ ბელ­გო­როდ­ში, რამ­დე­ნი­მე აფეთ­ქე­ბა მოხ­და, რის შე­დე­გა­დაც სულ მცი­რე სამი ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ქა­ლა­ქის გუ­ბერ­ნა­ტო­რი ვი­ა­ჩეს­ლავ გლად­კო­ვი "ტე­ლეგ­რა­მის“ სა­კუ­თარ არხზე ავ­რცე­ლებს.

და­ზი­ან­და თერ­თმე­ტი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სი და 39 კერ­ძო სახ­ლი, მათ შო­რის ხუთი და­ინ­გრა.

გლად­კო­ვის თქმით, სულ მცი­რე ოთხი ადა­მი­ა­ნი და­შავ­და, ორი კი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, მათ შო­რის 10 წლის ბიჭი.

"მიმ­დი­ნა­რე­ობს გა­მო­ძი­ბა ინ­ცი­დენ­ტის გა­მომ­წვევ მი­ზე­ზებ­ზე. სა­ვა­რა­უ­დოდ, სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვის სის­ტე­მამ იმუ­შა­ვა“ , - გა­ნა­ცხა­და გუ­ბერ­ნა­ტორ­მა.

და­სავ­ლუ­რი მე­დი­ის ცნო­ბით, უკ­რა­ი­ნუ­ლი მხა­რე აღ­ნიშ­ნულ შემ­თხვე­ვას, ამ ეტაპ­ზე, არ გა­მოხ­მა­უ­რე­ბია.

ცნო­ბის­თვის, მას შემ­დეგ, რაც რუ­სე­თი 24 თე­ბერ­ვალს უკ­რა­ი­ნა­ში შე­იჭ­რა, მრა­ვა­ლი ცნო­ბა გავ­რცელ­და რუ­სე­თის ქა­ლაქ ბელ­გო­როდსა და უკ­რა­ი­ნის მო­სა­ზღვრე სხვა რე­გი­ო­ნებ­ზე თავ­დას­ხმე­ბის შე­სა­ხებ, რა დრო­საც ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მოს­კო­ვი კი­ევს თავ­დას­ხმე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებ­და. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ უკ­რა­ი­ნას არ აუ­ღია პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა წინა თავ­დას­ხმებ­ზე, თუმ­ცა ინ­ცი­დენ­ტებს რუ­სე­თის შეჭ­რის ანა­ზღა­უ­რე­ბა და "კარ­მა“ უწო­და.

myquiz