"უკრაინა დროებით უარს ამბობს ნატოში გაწევრებისთვის გადასადგმელ ნაბიჯებზე" - რას აცხადებენ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში | Allnews.Ge

"უკრაინა დროებით უარს ამბობს ნატოში გაწევრებისთვის გადასადგმელ ნაბიჯებზე" - რას აცხადებენ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში

უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტის ოფი­სის ხელ­მძღვა­ნე­ლის მო­ად­გი­ლის იგორ ჟოვ­კვას გან­ცხა­დე­ბით, უკ­რა­ი­ნა დრო­ე­ბით უარს ამ­ბობს ნა­ტო­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის­თვის გა­და­სად­გმელ ნა­ბი­ჯებ­ზე. ამის შე­სა­ხებ მან Financial Time-ის­თვის მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნა­ცხა­და.

ჯოვ­კვას გან­ცხა­დე­ბით, მოკ­ლე­ვა­დი­ან პერ­სპექ­ტი­ვა­ში ნა­ტო­ში წევ­რო­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია.

"ნა­ტოს წევ­რებ­მა უარ­ყვეს ჩვე­ნი მის­წრა­ფე­ბე­ბი. არა­ფერ სხვას ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით აღარ გა­ვა­კე­თებთ“,- გა­ნა­ცხა­და ჟოვ­კვამ.მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, უკ­რა­ი­ნა ელის, რომ ნა­ტოს მად­რი­დის სა­მიტ­ზე მი­სა­ღებ სტრა­ტე­გი­ულ კონ­ცეფ­ცი­ა­ში რუ­სე­თის, რო­გორც პარტნი­ო­რის ნე­ბის­მი­ე­რი ხსე­ნე­ბა წა­იშ­ლე­ბა.

"საკ­მა­რი­სი არ არის მხო­ლოდ სი­ტყვა "პარტნი­ო­რის“ წაშ­ლა... ჩვენ ვე­ლით, რომ ნა­ტოს სტრა­ტე­გი­ულ კონ­ცეფ­ცი­ა­ში, იქ­ნე­ბა ბევ­რად მკაც­რი გაფრ­თხი­ლე­ბა რუსი აგ­რე­სო­რის მი­სა­მარ­თით. ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ რუ­სეთ­თან მი­მარ­თე­ბით მდგო­მა­რე­ო­ბის ფორ­მუ­ლი­რე­ბი­სას“,- გა­ნა­ცხა­და ჟოვ­კვამ.

მისი თქმით, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ უკ­რა­ი­ნა­ში ომი აღ­წე­რილ იქ­ნას დო­კუ­მენ­ტში.

"თუ ნა­ტო­ე­ლე­ბი არ გა­ა­სა­ჯა­რო­ვე­ბენ რე­ა­ლურ ვი­თა­რე­ბას იმის შე­სა­ხებ, რაც ხდე­ბა ევ­რო­პა­ში, უკ­რა­ი­ნა­ში, მა­შინ ეს დო­კუ­მენ­ტი იქ­ნე­ბა სხვა დო­კუ­მენ­ტი, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არა­აქ­ტუ­ა­ლუ­რი“,- გა­ნა­ცხა­და ჟოვ­კვამ.

myquiz