აფეთქებები დნესტრისპირეთში: რა ხდება მოლდოვის სეპარატისტულ რეგიონში და რის მიღწევა სურს რუსეთს? | Allnews.Ge

აფეთქებები დნესტრისპირეთში: რა ხდება მოლდოვის სეპარატისტულ რეგიონში და რის მიღწევა სურს რუსეთს?

მოლ­დო­ვას პრე­ზი­დენ­ტი, მაია სან­დუ ითხოვს სას­წრა­ფოდ შე­იკ­რი­ბოს უშიშ­რო­ე­ბის უმაღ­ლე­სი საბ­ჭო. ამის მი­ზე­ზი კი გახ­და დნესტრის­პი­რე­თის სე­პა­რა­ტის­ტულ რე­გი­ონ­ში ის 2 აფეთ­ქე­ბა, რომ­ლის შე­დე­გა­დაც საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დრო­ინ­დე­ლი რა­დიო ან­ძე­ბი და­ზი­ან­და. ქვეყ­ნის ე.წ. უშიშ­რო­ე­ბის უმაღ­ლე­სი საბ­ჭოს შეკ­რე­ბის შემ­დეგ, პრე­ზი­დენ­ტი სან­დუ ბრი­ფინ­გის ჩა­ტა­რე­ბა­საც გეგ­მავს.

maia-59182-1650980476.jpg

მაია სან­დუ

ბოლო ორი დღეა, დნესტრის­პი­რე­თის სე­პა­რა­ტის­ტუ­ლი რე­გი­ო­ნის დე ფაქ­ტო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ავ­რცე­ლებს ცნო­ბებს სხვა­დას­ხვა ობი­ექ­ტზე "და­უდ­გე­ნე­ლი პი­რე­ბის" თავ­დას­ხმე­ბის და აფეთ­ქე­ბე­ბის შე­სა­ხებ. დნესტრის­პი­რე­თის ე.წ. უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭომ კი, ამავდრო­უ­ლად, თვით­გა­მო­ცხა­დე­ბულ სა­ხელ­მწი­ფო­ში ტე­რო­რის­ტუ­ლი საფრ­თხის წი­თე­ლი დო­ნის და­წე­სე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო. არ­სე­ბუ­ლი ცნო­ბით, უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭოს სხდო­მა დე ფაქ­ტო პრე­ზი­დენ­ტმა, ვა­დიმ კრას­ნო­სელსკიმ ჩა­ა­ტა­რა, მთა­ვა­რი სა­კი­თხი იყო - "ტე­რო­რის­ტუ­ლი თავ­დას­ხმე­ბი რეს­პუბ­ლი­კის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რულ ობი­ექ­ტებ­სა და სა­ხელ­მწი­ფო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ზე. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას "უკ­რა­ინ­ფორ­მი“ ავ­რცე­ლებს.

278990017-356960796494794-8931008132756395853-n-59223-1650980510.png

მას შემ­დეგ, რაც რუ­სე­თი უკ­რა­ი­ნა­ში შე­იჭ­რა, მოლ­დო­ვის მთავ­რო­ბას აშ­ფო­თებს, თუ რო­გორ გან­ვი­თარ­დე­ბა მოვ­ლე­ნე­ბი სე­პა­რა­ტის­ტულ რე­გი­ონ­ში, რო­მე­ლიც უკ­რა­ი­ნას ესა­ზღვრე­ბა და რო­მელ­საც მოს­კო­ვი უმაგ­რებს ზურგს.. უკ­რა­ი­ნა­საც, თა­ვის მხრივ აშ­ფო­თებს ის, რომ დნესტრის­პი­რე­თი რუ­სეთ­მა შე­საძ­ლოა, ახა­ლი შე­ტე­ვე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნოს.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz