"1-2 კვირაში გადაწყდება, ვინ რას იზამს. უკრაინამ თუ გაუძლო და მოწინააღმდეგეს იქეთ დაარტყა, რუსებს მე-3 ფაზისთვის არაქათი აღარ ექნებათ" - როგორია ფრონტის მიმდინარეობა და ძალთა ბალანსი? | Allnews.Ge

"1-2 კვირაში გადაწყდება, ვინ რას იზამს. უკრაინამ თუ გაუძლო და მოწინააღმდეგეს იქეთ დაარტყა, რუსებს მე-3 ფაზისთვის არაქათი აღარ ექნებათ" - როგორია ფრონტის მიმდინარეობა და ძალთა ბალანსი?

9 აპ­რილს, გამ­თე­ნი­ი­სას, უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა, ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკიმ ვი­დე­ო­მი­მარ­თვა­ში გა­ნა­ცხა­და, რომ რუ­სეთ­მა აღ­მო­სავ­ლეთ უკ­რა­ი­ნა­ში ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი საბ­რძო­ლო მოქ­მე­დე­ბე­ბი და­ი­წყო. "დღეს უკვე შე­იძ­ლე­ბა იმის კონ­სტა­ტი­რე­ბა, რომ რუ­სე­თის ძა­ლებ­მა და­ი­წყეს ბრძო­ლა დონ­ბა­სის­თვის, რის­თვი­საც ემ­ზა­დე­ბოდ­ნენ. რუ­სე­თის არ­მი­ის ძა­ლი­ან დიდი ნა­წი­ლი ახლა კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლია ამ შე­ტე­ვის­თვის. რამ­დე­ნი რუსი სამ­ხედ­როც არ უნდა გაგ­ზავ­ნონ იქ, ჩვენ თავს და­ვი­ცავთ და ვიბ­რძო­ლებთ. ამას ყო­ველ დღე გა­ვა­კე­თებთ. არა­ფერს უკ­რა­ი­ნულს არ დავ­თმობთ, სხვი­სი კი უბ­რა­ლოდ არ გვჭირ­დე­ბა. მად­ლო­ბე­ლი ვარ ყვე­ლა ჩვე­ნი მებ­რძო­ლის, ყვე­ლა ჩვე­ნი გმი­რი ქა­ლა­ქის დონ­ბას­ში, მად­ლო­ბე­ლი ვარ მა­რი­უ­პო­ლი­სა და ხარ­კო­ვის ოლ­ქის ქა­ლა­ქე­ბის, რომ­ლე­ბიც დგა­ნან, რომ­ლე­ბიც იცა­ვენ მთე­ლი უკ­რა­ი­ნის ბედს და დამ­პყრო­ბელ­თა ძა­ლებს აკა­ვე­ბენ “, - აღ­ნიშ­ნა უკ­რა­ი­ნის ლი­დერ­მა.

ომის მე-2 ფა­ზის წინ, რუ­სეთ­მა თა­ვი­სი სამ­ხედ­რო ძა­ლე­ბი მნიშ­ნე­ლოვ­ნად გა­და­აჯ­გუ­ფა, ასე­ვე მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შე­იც­ვლა სამ­ხედ­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბაც.

სამ­ხედ­რო-ანა­ლი­ტი­კუ­რი ჟურ­ნალ "არ­სე­ნა­ლის“ მთა­ვარ რე­დაქ­ტორ­თან ირაკ­ლი ალა­დაშ­ვილ­თან ომის მე­ო­რე ფა­ზა­ზე ინ­ტერ­ვი­უს, ალ­ყა­ში მოქ­ცე­ულ ქა­ლაქ მა­რი­უ­პო­ლის პერ­სპექ­ტი­ვა­ზე სა­უბ­რით ვი­წყებთ.

war2-41778-1650536384.jpg

- 17-18 აპ­რილს რუ­სეთ­მა უკ­რა­ი­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ და­ი­წყო საბ­რძო­ლო მოქ­მე­დე­ბე­ბის მე­ო­რე ფაზა. რო­დე­საც რუ­სეთს 24 თე­ბერ­ვალს და­წყე­ბუ­ლი ბლიც კრი­გი არ გა­მო­უ­ვი­და, მიხ­ვდა, რომ ერ­თდრო­უ­ლად 6-7 მი­მარ­თუ­ლე­ბით შე­ტე­ვის­თვის არ ჰყოფ­ნი­და ძა­ლე­ბი, ამი­ტო­მაც დიდი და­ნა­კარ­გე­ბის შემ­დეგ, კი­ე­ვი­დან, ჩერ­ნი­გო­ვი­დან და სუ­მი­დან გა­მო­იყ­ვა­ნა ჯა­რე­ბი, გა­და­აჯ­გუ­ფა და 17-18 აპ­რილს ხე­ლა­ხა­ლი შე­ტე­ვა და­ი­წყო სამი ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბით - ჩრდი­ლო­ე­თი­დან ხარ­კოვ­ზე, აღ­მო­სავ­ლე­თი­დან - დონ­ბა­სი­დან უკ­რა­ი­ნის სიღ­რმის­კენ და სამ­ხრე­თი­დან ზა­პო­რო­ჟი­ეს­კენ. პლუს ამას, რუ­სე­თი ხერ­სო­ნი­და­ნაც ცდი­ლობს შე­ტე­ვას ოდე­სის­კენ. რაც შე­ე­ხე­ბა მა­რი­უ­პოლს, დიდი ხა­ნია ალ­ყა­შია და სა­ოც­რე­ბაა, რომ მის­მა დამ­ცვე­ლებ­მა აქამ­დე გაძ­ლეს. ისე­თი პირი უჩანს, დღე-დღე­ზე, სამ­წუ­ხა­როდ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ტრა­გი­კუ­ლად დამ­თავ­რდე­ბა.

მისი დამ­ცვე­ლე­ბი არ ჩა­ბარ­დნენ ტყვედ, მათ იცი­ან, რომ არ აიყ­ვა­ნენ და დახ­ვრე­ტენ, ამი­ტომ იბ­რძვი­ან და იბ­რძო­ლე­ბენ სის­ხლის უკა­ნას­კნელ წვე­თამ­დე. მა­რი­უ­პო­ლი უკვე დიდი ხა­ნია არა­ნა­ირ სტრა­ტე­გი­ულ ობი­ექტს აღარ წარ­მო­ად­გენს, გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლია. მა­რი­უ­პო­ლის მნიშ­ვნე­ლო­ბა, იდეა იყო იმა­ში, რომ მას უნდა შე­ე­ჩე­რე­ბი­ნა აღ­მო­სავ­ლე­თი­დან, დონ­ბა­სი­დან შე­მო­ტე­ვა, რათა აზო­ვის სა­ნა­პი­რო გა­და­ერ­ჩი­ნა. იმის გამო, რომ მო­წი­ნა­აღ­მდე­გემ მო­ა­ხერ­ხა სამ­ხრე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბი­დან, ანუ მა­ნამ­დე ანექ­სი­რე­ბუ­ლი ყი­რი­მი­დან შე­მოს­ვლა და სამ მხა­რე­ზე გაშ­ლა, მა­რი­უ­პოლს მი­ად­გნენ არა აღ­მო­სავ­ლე­თი­დან (უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი ელოდ­ნენ, რომ აღ­მო­სავ­ლე­თი­დან უნდა შე­ე­კა­ვე­ბი­ნათ მტე­რი), არა­მედ და­სავ­ლე­თი­დან. მა­რი­უ­პო­ლი კი­დევ დიდ­ხანს იდ­გე­ბო­და და იბ­რძო­ლებ­და, მტე­რი ზურ­გი­დან რომ არ მიდ­გო­მო­და. რუ­სებ­მა მა­რი­უ­პო­ლის გვერ­დის ავ­ლით, სახ­მე­ლე­თო დე­რე­ფა­ნი ისე­დაც გაჭ­რეს - აზო­ვის ზღვის გას­წვრივ, ყი­რი­მამ­დე. ეს ხალ­ხი ბო­ლომ­დე იბ­რძო­ლებს, რა თქმა უნდა, პუ­ტი­ნი არ და­თან­ხმდე­ბა არა­ფერ­ზე, თუნ­დაც მედ­ვედ­ჩუ­კის გაც­ვლა­ზე და სხვა პი­რო­ბებ­ზე იმი­ტომ, რომ მას 9 მა­ისს უნდა, წი­თელ მო­ე­დან­ზე "გა­მარ­ჯვე­ბა“ იზე­ი­მოს და გა­ნა­ცხა­დოს, უკ­რა­ი­ნის ერთი დიდი ქა­ლა­ქი მა­ინც ავი­ღე­თო.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz