"ბუნკერში ჩამალულ დიქტატორ პუტინს არ მისდიოდა ზუსტი ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ! - ბუკა პეტრიაშვილი | Allnews.Ge

"ბუნკერში ჩამალულ დიქტატორ პუტინს არ მისდიოდა ზუსტი ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ! - ბუკა პეტრიაშვილი

ევ­რო­პულ და ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ სტრუქ­ტუ­რებ­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ის სა­კი­თხებ­ში ყო­ფი­ლი სა­ხელ­მწი­ფო მი­ნის­ტრი ალექ­სი (ბუკა) პეტ­რი­აშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "ფე­ის­ბუქ­ში" რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის ომს ეხ­მა­უ­რე­ბა და წერს:

"ლე­გენ­დად ქცე­უ­ლი მა­რი­უ­პო­ლი გმი­რუ­ლად დგას ბო­ლომ­დე! ქუ­ჩის ძა­ლი­ან მძი­მე ბრძო­ლებ­ში ჩვე­ნე­ბი ანად­გუ­რე­ბენ ფა­შის­ტებს! ბო­რის ჯონ­სონ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ ისეთ შე­ი­ა­რა­ღე­ბას მი­აწ­ვდი­ან უკ­რა­ი­ნას, რაც მა­რი­უ­პოლს ამო­სუნ­თქვის სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს! დრო­ზე­ეე!!!!!!!

ყვე­ლა დიდი ქა­ლა­ქი ასე­ვე მაგ­რად დგას! ფა­შის­ტებ­მა და­ი­წყეს და­მა­ტე­ბი­თი ძა­ლე­ბის, მათ შო­რის კი­ე­ვის და ჩერ­ნი­ჰი­ვის მი­და­მო­ე­ბი­დან, გა­დას­რო­ლა დონ­ბა­სის­კენ! უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში მაგ­რად და­ცხე­ბა დონ­ბას­ში! მა­ნამ­დე კი ჩვე­ნებ­მა მარ­ტო გუ­შინ გა­ა­ნად­გუ­რეს 10 ტან­კი, 18 ჯავ­შან­მან­ქა­ნა, 15 სა­არ­ტი­ლე­რიო სის­ტე­მა, 1 თვითმფრი­ნა­ვი, 3 უპი­ლო­ტო და 1 ფრთო­სა­ნი რა­კე­ტა! ზედ და­ა­ყო­ლეს კი­დევ ერთი მო­ტომსრო­ლე­ლი ბრი­გა­დის მე­თა­უ­რი, ათო­ბით მა­ღა­ლი რან­გის ოფი­ცე­რი და 200 ორკი!

ბუნ­კერ­ში ჩა­მა­ლულ დიქ­ტა­ტორ პუ­ტინს არ მის­დი­ო­და ზუს­ტი ინ­ფორ­მა­ცია და­ნა­კარ­გე­ბის შე­სა­ხებ! რამ­დე­ნი­მე არ­მი­ის გე­ნე­რა­ლი მოხ­სნი­ლი და და­პა­ტიმ­რე­ბუ­ლია!

არ­ცერ­თი სან­ქცია არ მო­იხ­სნე­ბა, ვიდ­რე ბოლო ფა­შის­ტი არ და­ტო­ვებს უკ­რა­ი­ნას! ამას ამ­ბობს ბო­რის ჯონ­სო­ნი! იგი­ვეს ამე­რი­კის ად­მი­ნის­ტრა­ცია! ბა­ი­დენ­მა ზე­ლენ­სკის უთხრა, რომ პი­რი­ქით კი­დევ უფრო გამ­კაცრ­დე­ბა სან­ქცი­ე­ბი! ევ­რო­კო­მი­სი­აც ამ­ზა­დებს ახა­ლი სან­ქცი­ე­ბის პა­კეტს! მთა­ვა­რი მომ­ლა­პა­რა­კე­ბე­ლი და­ვით არა­ხა­მია პირ­და­პირ ამ­ბობს, რომ მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს აწარ­მო­ე­ბენ სრულ კო­ორ­დი­ნა­ცი­ა­ში სამ­ხედ­რო­ებ­თან! რაც არ მო­წონთ, ეგ­რე­ვე ქრე­ბა მო­ლა­პა­რა­კე­ბის მა­გი­დი­დან! მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი 1-ელ აპ­რილს უნდა გა­ნახ­ლდეს! არ­ცერ­თი ნა­ბი­ჯი უკან!ჯერ კი­დევ ბუნ­დო­ვა­ნე­ბაა უსაფრ­თხო­ე­ბის გა­რან­ტი­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით! დრო გვაჩ­ვე­ნებს, ვინ რა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის ამ­ღე­ბია თა­ვის თავ­ზე! რუბ­ლი­კე­ბის შან­ტა­ჟი კრა­ხით დას­რულ­და პუ­ტი­ნის­თვის! პი­ლო­ნე­თი წლის ბო­ლომ­დე სა­ერ­თოდ უარს იტყვის რუ­სუ­ლი ნავ­თო­ბის შეს­ყიდ­ვა­ზე და აპ­რილ-მა­ის­ში ქვა­ნახ­შირ­ზე! პო­ლო­ნე­თი ასე­ვე გა­ნი­ხი­ლავს ბე­ლა­რუს­თან სა­ზღვრის ჩა­კეტვის სა­კითხს! ლუ­კა­შას საქ­მე ვე­რაა კარ­გად! სამ დღე­ში შე­ი­ა­რა­ღე­ბით და ტექ­ნი­კით დატ­ვირ­თუ­ლი ეშე­ლო­ნი გა­და­ვი­და რელ­სე­ბი­დან! ჯარ­საც ვერ უშ­ვებს უკ­რა­ი­ნა­ში! იცის, აქეთ მო­უტ­რი­ლა­დე­ბი­ან! მის ად­გი­ლას ჩაის არ და­ლევ­და კაცი ეს პე­რი­ო­დი!

დი­დე­ბა უკ­რა­ი­ნას! დი­დე­ბა გმი­რებს! დი­დე­ბა ერს! სიკ­ვდი­ლი მტერს!"

myquiz