"იმდენი დაჭრილია ჩამოყვანილი, რომ მოსკოვის სამხედრო ჰოსპიტლებში ადგილები აღარ არის" - რას ჰყვებიან მოსკოვში მცხოვრები ქართველები? | Allnews.Ge

"იმდენი დაჭრილია ჩამოყვანილი, რომ მოსკოვის სამხედრო ჰოსპიტლებში ადგილები აღარ არის" - რას ჰყვებიან მოსკოვში მცხოვრები ქართველები?

უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რის და ომის გა­ჩა­ღე­ბის გამო ოკუ­პანტ რუ­სეთს უპ­რე­ცე­დენ­ტო სა­ერ­თა­შო­რი­სო სან­ქცი­ე­ბი და­უ­წეს­და. რუ­სუ­ლი ბიზ­ნე­სი მი­ლი­არ­დო­ბით დო­ლარს კარ­გავს. გა­უ­ფა­სურ­და ქვეყ­ნის ეროვ­ნუ­ლი ვა­ლუ­ტა, რუბ­ლი. რო­გორ აი­სა­ხა სან­ქცი­ე­ბი ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბა­ზე ამის გარ­კვე­ვა მოს­კოვ­ში მცხოვ­რებ ქარ­თვე­ლებ­თან ვცა­დეთ.

დიტო კი­ლა­სო­ნია:

- მოს­კოვ­ში სან­ქცი­ე­ბის შემ­დეგ ეკო­ნო­მი­კუ­რად ძა­ლი­ან გარ­თულ­და ვი­თა­რე­ბა. ყო­ველ დღე მა­ტუ­ლობს ფა­სე­ბი. გა­ორ­მაგ­და შა­ქა­რის, წი­წი­ბუ­რას, მა­კა­რო­ნის, მა­რი­ლის, ბრინ­ჯის და ა.შ. სა­ფა­სუ­რი. გან­სა­კუთ­რე­ბით ომის პირ­ველ დღე­ებ­ში იყო პა­ნი­კა, უცებ და­ცა­რი­ელ­და დახ­ლე­ბი, ხალ­ხმა სურ­სა­თის მა­რა­გე­ბის შექ­მნა და­ი­წყო. ახლა მა­ღა­ზი­ებ­ში პრო­დუქ­ტე­ბი კია, მაგ­რამ ფა­სე­ბია ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი. გან­სა­კუთ­რე­ბით დიდი მო­თხოვ­ნა შა­ქარ­ზეა, რაც მა­ღა­ზი­ა­ში ხან არის, ხან - არ არის. რომ შე­მო­ი­ტა­ნენ, ეგ­რე­ვე ყი­დუ­ლო­ბენ. ტან­საც­მლის ბრენ­დე­ბი­დან თით­ქმის ყვე­ლა გა­ვი­და რუ­სე­თი­დან. ყვე­ლა ბრენ­დუ­ლი მა­ღა­ზია და­ი­ხუ­რა. სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­თან წვდო­მის პრობ­ლე­მაა. "ფე­ის­ბუ­ქი", "ინ­სტაგ­რა­მი", "იუ­თუ­ბი" გა­თი­შუ­ლია. ზოგ­ჯერ "ვო­ცაპ­ზეც" ჭირს და­რეკ­ვა. "ვა­ი­ბე­რი" ხში­რად არ იხ­სნე­ბა. ძა­ლი­ან გარ­თუ­ლე­ბუ­ლია ზო­გა­დად ინ­ტერ­ნეტ­კავ­ში­რი. რუ­სუ­ლი რუბ­ლი ძა­ლი­ან გა­უ­ფა­სუ­რე­ბუ­ლია. 1000 დო­ლარ­ში გა­დამ­ცვლე­ლი ჯი­ხუ­რე­ბი 80 000 რუბლს გაძ­ლე­ვენ, მაგ­რამ შენ რომ გინ­და დო­ლა­რის ყიდ­ვა, ვერ ყი­დუ­ლობ, ჯი­ხუ­რე­ბი არ ყი­დი­ან დო­ლარს. არის დო­ლა­რის ბირ­ჟა და იქ 1000 დო­ლა­რი რომ იყი­დო, და­ახ­ლო­ე­ბით, 140 000 -150 000 რუბ­ლი უნდა გა­და­ი­ხა­დო. ომის და­წყე­ბამ­დე 1000 დო­ლა­რი 70 000 რუბ­ლი ღირ­და, კურ­სი გა­ორ­მა­გე­ბულ­ზე მე­ტია. ხორ­ცის, თევ­ზის ფასი ფაქ­ტობ­რი­ვად, გა­სამ­მაგ­და და ყო­ველ­დღი­უ­რად მა­ტუ­ლობს. უნდა ნა­ხოთ, რო­გორ ით­ვლი­ან აკან­კა­ლე­ბუ­ლი ხე­ლით მო­ხუ­ცე­ბი ხურ­დას და გრა­მო­ბით ყი­დუ­ლო­ბენ პრო­დუქ­ტებს.

"მერ­სე­დე­სი" მყავს და ამ მან­ქა­ნის ზეთი 3000 რუბ­ლი ღირ­და, ახლა რომ დამ­ჭირ­და, 8000 რუბ­ლად ვი­ყი­დე, ეს მა­რა­გე­ბი დამ­თავ­რდე­ბა და მერე, ალ­ბათ, უფრო მეტი პრობ­ლე­მა შეგ­ვექ­მნე­ბა. რე­ზერ­ვე­ბის ამო­წურ­ვის შემ­დეგ დე­ფი­ცი­ტი იქ­ნე­ბა და სა­კი­თხა­ვია, მერე ფა­სე­ბი რა იქ­ნე­ბა...

- თა­ვად მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის გან­წყო­ბა რო­გო­რია?

- ასა­კოვ­ნე­ბი ვინც არი­ან, ძი­რი­თა­დად ტე­ლე­ვი­ზორს უყუ­რე­ბენ და იქ სულ დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ას უს­მე­ნენ. მო­ხუ­ცე­ბის­გან ხში­რად გა­ი­გებთ, პუ­ტინს სხვა გზა არ ჰქონ­და, - ომი რომ არ და­ე­წყოო, მოკ­ლედ, იმას იმე­ო­რე­ბენ, რა­საც უს­მე­ნენ ტე­ლე­ვი­ზორ­ში. აქ უკ­რა­ი­ნა­ში გარ­დაც­ვლი­ლებ­ზე არა­ფერს ამ­ბო­ბენ. მა­რი­უ­პო­ლის თე­ატ­რი რომ და­ი­ბომ­ბა, აქ თქვეს, - "აზო­ვის ბა­ტა­ლი­ონ­მა" და­ნაღ­მა იქა­უ­რო­ბა და აა­ფეთ­ქა ხალ­ხით სავ­სე თე­ატ­რიო... ყვე­ლა­ფერს უკ­რა­ი­ნე­ლებს აბ­რა­ლე­ბენ. მუდ­მი­ვად ის­მის, რომ ეს არის სპე­ცო­პე­რა­ცია. ამ დღე­ებ­ში მო­ვის­მი­ნე, - უკ­რა­ი­ნე­ლებ­მა ჩა­მო­აგ­დეს კა­სე­ტუ­რი ბომ­ბი, ჩვენ ვე­ცა­დეთ ამის გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბა, მაგ­რამ ბო­ლომ­დე ვერ შევ­ძე­ლით და 25 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პაო. მოკ­ლედ, ტე­ლე­ვი­ზო­რის ყუ­რე­ბას აზრი არ აქვს. არც ვუს­მენ.

ტე­ლე­ვი­ზი­ის ეთერ­ში რომ შე­ვარ­და ბა­ნე­რით რე­დაქ­ტო­რი, ის ცი­ხი­დან რომ გა­მო­უშ­ვეს, ესეც არა­ვის უთ­ქვამს. ით­ქვა მხო­ლოდ, რომ ის და­ა­კა­ვეს.

- ომის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მი­ტინ­გე­ბი ისევ იმარ­თე­ბა?

- თით­ქმის ყო­ველ­დღე იმარ­თე­ბა მი­ტინ­გე­ბი, მაგ­რამ ეს არ არის ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი. მა­შინ­ვე აკა­ვე­ბენ აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ებს. იქვე დგას პო­ლი­ცი­ის და "როსგვარ­დი­ის" მან­ქა­ნე­ბი, პირ­და­პირ მი­ათ­რე­ვენ მან­ქა­ნებ­ში და ძი­რი­თა­დად, 15-დღი­ან ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ პა­ტიმ­რო­ბას უს­ჯი­ან. ეტყო­ბა პუ­ტინს მარ­თლა ეგო­ნა, რომ ორ დღე­ში დამ­თავ­რდე­ბო­და ეს ომი, მაგ­რამ ვხე­დავთ რა ხდე­ბა. მო­სახ­ლე­ო­ბა ითხოვს, რომ სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ველ ოჯა­ხებს გა­უ­ზარ­დონ შემ­წე­ო­ბა, ასე­ვე პენ­სი­ო­ნე­რებს პენ­სია. ძა­ლი­ან რთუ­ლი ვი­თა­რე­ბაა. ბან­კე­ბი­დან პირ­ველ დღე­ებ­ში და­ნა­ზო­გი უამ­რავ­მა ადა­მი­ან­მა გა­მო­ი­ტა­ნა, უზარ­მა­ზა­რი რი­გე­ბი იდგა. სეს­ხებს თუ ადრე თა­ვი­სუფ­ლად გას­ცემ­დნენ და აქეთ გეხ­ვე­წე­ბოდ­ნენ, ახლა ასე არ არის. ბიზ­ნე­სის­თვის ყვე­ლა­ზე მაქ­სი­მუ­მი შე­იძ­ლე­ბა 5 მი­ლი­ონ რუბ­ლამ­დე მოგ­ცენ 15 პრო­ცენ­ტში, მაგ­რამ ასე­თი პი­რო­ბით: ეს თან­ხა უკან ერთ წე­ლი­წად­ში უნდა და­აბ­რუ­ნო, თან ამა­საც ყვე­ლას არ აძ­ლე­ვენ.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz