"რაც უფრო გაიწელება მოლაპარაკება, პუტინი მით უფრო მიუახლოვდება კადაფის ან ჰუსეინის ფინალს" - ალექსი პეტრიაშვილი | Allnews.Ge

"რაც უფრო გაიწელება მოლაპარაკება, პუტინი მით უფრო მიუახლოვდება კადაფის ან ჰუსეინის ფინალს" - ალექსი პეტრიაშვილი

ევ­რო­პულ და ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ სტრუქ­ტუ­რებ­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ის სა­კი­თხებ­ში ყო­ფი­ლი სა­ხელ­მწი­ფო მი­ნის­ტრი ალექ­სი (ბუკა) პეტ­რი­აშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "ფე­ის­ბუქ­ში" რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის ომს ეხ­მა­უ­რე­ბა და წერს:

"მე მგო­ნი, ფრა­ზა - უკ­რა­ი­ნის ყვე­ლა დიდ ქა­ლაქს ჩვე­ნე­ბი აკონ­ტრო­ლე­ბენ - აქ­ტუ­ა­ლო­ბას კარ­გავს. ეს ფა­შის­ტებ­მაც კარ­გად იცი­ან და ამი­ტომ უკვე მე­რამ­დე­ნე დღეა სახ­ლებს, სკო­ლებს და სამ­შო­ბი­ა­რო­ებს ბომ­ბა­ვენ. ჯერ კი­დევ არ არის ზუს­ტად ცნო­ბი­ლი, რამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნი, მათ შო­რის ბავ­შვი იყო გუ­შინ მა­რი­უ­პო­ლის თე­ატ­რის შე­ნო­ბა­ში, რო­მელ­საც დი­დად შე­სამ­ჩნე­ვად ეწე­რა "ბავ­შვე­ბი" და ამ ფა­შის­ტებ­მა უუ­ზარ­მა­ზი ბომ­ბა ჩა­აგ­დეს ამ თე­ატრზე მა­რი­უ­პო­ლის მერ­მა ზუს­ტად თქვა, ქა­ლაქს კი წა­მო­ვა­ყე­ნებთ ფეხ­ზე ნან­გრე­ვე­ბი­დან, მაგ­რამ იმ ხალ­ხს ვე­ღარ გა­ვა­ცო­ცხლებ­თო!

ეს და­ბომბვა მოხ­და ზე­ლენ­სკის სა­ო­ცა­რი გა­მოს­ვლის და ცე­ცხლის შე­წყვე­ტი­სა და ჯა­რე­ბის და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გაყ­ვა­ნის შე­სა­ხებ ჰა­ა­გის სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის შემ­დეგ, ბა­ი­დენ­მა გუ­შინ პუ­ტინ­ზე ომის დამ­ნა­შა­ვე­აო! იმე­დია აღარ გა­დათ­ქვამს, თო­რემ ად­რეც თქვა მკვლე­ლი­აო და მერე გა­ა­შა­ლა­ში­ნეს :((((( ბო­რის ჯონ­სონს მარ­ტო იმი­ტომ ვცემ პა­ტივს, რომ ღიად მა­ინც ამ­ბობს, სა­ში­ნე­ლი შეც­დო­მა იყო 2014 წლის შემ­დეგ პა­წია სან­ქცი­ე­ბის და რუ­სებ­თან ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბის რე­ჟიმ­ში რომ დავ­ბრუნ­დი­თო.

ახლა კი სი­ცხა­დე­ე­ბი: და­პა­ნიკ­და ჩვე­ნი ხალ­ხი, არი­ქა, ნა­ტო­ზე უარს ათ­ქმე­ვი­ნე­ბენ, არი­ქა, ნე­იტ­რა­ლი­ტე­ტი. ვი­ცით ვინ­მემ, რაზე მი­დის მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი? ვი­ცით ვინ­მემ, რე­ა­ლუ­რად რა გა­ნი­ხი­ლე­ბა? ჩვენ რო ჩვე­ნი გვა­დარ­დებს გა­სა­გე­ბია, მარა უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბის მთა­ვარ პი­რო­ბებ­ზე ზე­ლენ­სკიმ თქვა: ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნა!!!!!! ფა­შის­ტე­ბის ბოლო ჯა­რის­კა­ცის გაყ­ვა­ნა და წამ­ყვა­ნი ქვეყ­ნე­ბის თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის უსაფრ­თხო­ე­ბის გა­რან­ტი­ე­ბის მი­ღე­ბა! ამას ემა­ტე­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით ნა­ხე­ვა­რი ტრი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რის კომ­პენ­სა­ცია რუ­სე­ბის მხრი­დან! ეს არის პი­რო­ბე­ბი!!! რო­გორ გგო­ნი­ათ, პუ­ტი­ნი ცო­ცხა­ლი იქ­ნე­ბა და ყი­რიმ­ზე უა­რის თქმის შე­თან­ხმე­ბას მო­ა­წერს ხელს? ასე რომ, დამ­შვიდ­დით, ეხლა დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­აც ბევ­რი იქ­ნე­ბა ამ დღე­ებ­ში, რო უკან და­ი­ხი­ეს ჩა­ა­ბა­რეს და ასე შემ­დეგ.

თქვე­ნი და ჩემი სის­ხლი არ დაღ­ვრი­ლა ამ სამ კვი­რა­ში, მად­ლო­ბა ღმერ­თს! ზე­ლენ­სკის ხალ­ხის და ბავ­შვე­ბის სის­ხლი იღ­ვრე­ბა მე­ო­თხე კვი­რაა და ჩვენ ვი­ცით უფრო კარ­გად, რის ფა­სად რა უნდა შე­თან­ხმდეს და ზე­ლენ­სკის გუნ­დმა - არა, ხო? კარ­გით რა! სირ­ცხვი­ლია! ბოლო ბოლო რუ­სე­ბის წის­ქვილ­ზე მა­ინც ნუ და­ვას­ხამთ წყალს! წის­ქვი­ლის რა გი­თხრათ, მაგ­რამ სა­ნამ უსე­რი­ო­ზუ­ლე­სი ს-300 ტი­პის ჰა­ერ­სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო თავ­დაც­ვის სის­ტე­მა ჩავა და გან­ლაგ­დე­ბა უკ­რა­ი­ნა­ში, რუ­სუ­ლი ავი­ა­ცი­ის­გან შე­იძ­ლე­ბა არც არა­ფე­რი და­ტო­ვონ ჩვე­ნებ­მა! გუ­ში­ნაც ცვი­ო­და ბოლო მო­დე­ლის სუ-ები! იწ­ვო­და ტან­კე­ბი კო­ლო­ნე­ბით თუ ცალ ცალ­კე და ისევ შე­ტე­ვა­ზე იყო უკ­რა­ი­ნის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბი! გა­უძ­ლეს! გაძ­ლი­ერ­დნენ! კი­დევ უფრო გაძ­ლი­ერ­დე­ბი­ან იმ­დე­ნი სტინ­გე­რი და სხვა შე­ი­ა­რა­ღე­ბა ჩა­დის ბა­ი­დე­ნის მარ­ტო გუ­შინ­დე­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით! რაც უფრო გა­ი­წე­ლე­ბა მო­ლა­პა­რა­კე­ბა, მით უფრო მი­უ­ახ­ლოვ­დე­ბა კა­და­ფის ან ჰუ­სე­ი­ნის ფი­ნალს პუ­ტი­ნი!

დი­დე­ბა უკ­რა­ი­ნას!

დი­დე­ბა გმი­რებს!

დი­დე­ბა ერს!

სიკ­ვდი­ლი მტერს!"

myquiz