"ვამაყობ, რომ რუსი ვარ" - პესკოვის ქალიშვილი აშშ-ის სანქციებს "სიგიჟეს" უწოდებს | Allnews.Ge

"ვამაყობ, რომ რუსი ვარ" - პესკოვის ქალიშვილი აშშ-ის სანქციებს "სიგიჟეს" უწოდებს

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის მიერ სან­ქცი­რე­ბულ­თა სი­ა­ში რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის პრესს­პი­კე­რის, დი­მიტ­რი პეს­კო­ვის ცოლი და ორი შვი­ლიც არი­ან. ლიზა პეს­კო­ვამ აღ­ნიშ­ნულ ფაქ­ტზე სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცია Антиглянец-ის ტე­ლეგ­რამ არხზე და­ა­ფიქ­სი­რა და ამე­რი­კე­ლე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას "სი­გი­ჟე" უწო­და.

"ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის პრესმდივ­ნის ქა­ლიშ­ვილ­მა, ლიზა პეს­კო­ვამ, რო­მე­ლიც სან­ქცი­ე­ბის სი­ა­ში იყო შეყ­ვა­ნი­ლი, ექ­სკლუ­ზი­უ­რად მოგ­ვწე­რა, თუ რას ფიქ­რობს ამის შე­სა­ხებ. მის წე­რილს სრუ­ლად გთა­ვა­ზობთ ავ­ტო­რის მარ­თლწე­რა და პუნ­ქტუ­ა­ცია და­ცუ­ლია" - ვკი­თხუ­ლობთ Антиглянец-ის ტე­ლეგ­რამ არხზე.

ლიზა პეს­კო­ვა:

"დღეს წა­ვი­კი­თხე სან­ქცი­ე­ბის ფორ­მუ­ლი­რე­ბა, რო­მე­ლიც ჩემ­ზე აშშ-ს სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტი­სა და ხა­ზი­ნის მიერ და­წეს­და. ჩემი აზ­რით, სი­გი­ჟეა სან­ქცი­ე­ბის და­წე­სე­ბა ზრდას­რულ ბავ­შვებ­ზე, რომ­ლე­ბიც დიდი ხა­ნია პი­რა­დად წარ­მარ­თა­ვენ პრო­ფე­სი­ულ ცხოვ­რე­ბას. ასე­თი წე­სე­ბით ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყოთ ევ­რო­პა­სა და ამე­რი­კა­ში და ყვე­ლა ოჯა­ხის ის­ტო­რია გა­არ­კვი­ოთ და და­ი­წყოთ ბავ­შვე­ბი­სა და შვი­ლიშ­ვი­ლე­ბის დევ­ნა, რო­მელ­თა წი­ნაპ­რე­ბის ქმე­დე­ბებს ვინ­მე არ ეთან­ხმე­ბა. გან­ცხა­დე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც ამ­ტკი­ცე­ბენ, რომ მე ვცხოვ­რობ მდიდ­რუ­ლი ცხოვ­რე­ბის წე­სით, იუ­რი­დი­უ­ლი თვალ­საზ­რი­სით ვერ უძ­ლებს შე­მოწ­მე­ბას.

მე­ტიც, ისი­ნი, რბი­ლად რომ ვთქვათ, უც­ნა­უ­რია იმ ქვეყ­ნის­თვის, რო­მე­ლიც თავს კა­ნო­ნი­ერ სა­ხელ­მწი­ფოდ თვლის. ჩვენ ასე­ვე მშვე­ნივ­რად გვეს­მის, რომ ასე­თი "ჯა­დოქ­რებ­ზე ნა­დი­რო­ბი­სა" და ყვე­ლა­ფე­რი რუ­სუ­ლის მი­მართ გაბ­რა­ზე­ბა და სი­ძულ­ვი­ლის დრო აშ­კა­რად არ არის. რო­გორც ჩანს, უფ­ლე­ბე­ბი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი დარ­ჩა სხვა­დას­ხვა კა­ტე­გო­რი­ის ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის.

peskovamama-2019-02-27-ozw5ojvzxuyer-1647495968.jpg

მთე­ლი გუ­ლით მინ­და ვურ­ჩიო ამე­რი­კელ პო­ლი­ტი­კო­სებს, ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ონ ვი­ეტ­ნამ­ში მებ­რძოლ­თა შვი­ლებს, რომ­ლებ­მაც და­ბომ­ბეს იუ­გოს­ლა­ვია, რა თქმა უნდა, არ და­ი­ვი­წყოთ კო­რეა, ლი­ბია, ერა­ყი, ავ­ღა­ნე­თი...

ამე­რი­კა­ში პირ­ვე­ლად და რო­გორც ჩანს, სა­ბო­ლო­ოდ 9 წლის ასაკ­ში ვი­ყა­ვი... მე მეს­მის, რომ ჩვე­უ­ლებ­რივ ადა­მი­ა­ნებს არა­ფე­რი აქვთ სა­ერ­თო პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას­თან არც ამე­რი­კა­ში და არც რუ­სეთ­ში... მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, მე მო­ვუ­წო­დებ ყვე­ლა მხა­რეს, შე­წყვი­ტონ ჯა­დოქ­რებ­ზე ნა­დი­რო­ბა, რო­მე­ლიც და­ი­წყო. მაგ­რამ ზო­გა­დად, მინ­და და­ვა­მა­ტო, რომ ვა­მა­ყობ, რომ რუსი ვარ".

peskova-2019-02-27-sm9qg7o42n-1647495982.jpg

ცნო­ბის­თვის, რამ­დე­ნი­მე კვი­რის წინ ლიზა პეს­კო­ვამ რუ­სე­თის უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბით "ინ­სტაგ­რა­მის" "სთო­რი­ში" გა­მო­აქ­ვეყ­ნა წარ­წე­რა, "არა ომს". თუმ­ცა "ინ­სტაგ­რა­მი­დან" მისი ეს პოს­ტი მა­ლე­ვე წა­ი­შა­ლა.

ლიზა დი­მიტ­რი პეს­კო­ვის უფ­რო­სი ქა­ლიშ­ვი­ლია, მე­ო­რე ქორ­წი­ნე­ბი­დან. ის ლი­ზას დე­დას, ეკა­ტე­რი­ნა სო­ლო­ცინ­სკა­ი­ას 2012 წელს და­შორ­და. მას შემ­დეგ, ეკა­ტე­რი­ნა პა­რიზ­ში რუ­სუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლი იყო.

ელი­ზა­ვე­ტა პეს­კო­ვა 11 წლი­დან პა­რიზ­ში ცხოვ­რობ­და და სწავ­ლობ­და, რუ­სეთ­ში იშ­ვი­ა­თად ჩა­დი­ო­და. გო­გო­ნა ხუთ ენა­ზე სა­უბ­რობს. ბოლო პე­რი­ოდ­ში ხში­რად აქ­ვეყ­ნებს ფო­ტო­ებს მოს­კო­ვი­დან.

2016 წელს რუსი დე­პუ­ტა­ტე­ბის რე­კო­მენ­და­ცია - იმ მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნე­ბის შვი­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ევ­რო­პა­ში იღებ­დნენ გა­ნათ­ლე­ბას, რუ­სეთ­ში დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლიყ­ვნენ, სას­ტი­კად გა­აპ­რო­ტეს­ტა.

"ეს რუ­სე­თის­თვის ძა­ლი­ან მომ­გე­ბი­ა­ნია და არა­ნა­ი­რად არ აზი­ა­ნებს პატ­რი­ო­ტიზმს. ევ­რო­პა­ში ცხოვ­რე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა, რუ­სე­თის­თვი­საც ძა­ლი­ან მომ­გე­ბი­ა­ნია, თუ კი მას სწო­რად გა­მო­ი­ყე­ნებ…" - აცხა­დებ­და ელი­ზა­ვე­ტა. მის­მა გან­ცხა­დე­ბამ, რომ რუ­სე­თის გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა არის "შხა­მი", რუსი ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მწვა­ვე რე­აქ­ცია გა­მო­იწ­ვია.

ambebi.ge

myquiz