ევროკავშირი უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას იწყებს და რუსეთისთვის საჰაერო სივრცეს ხურავს | Allnews.Ge

ევროკავშირი უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას იწყებს და რუსეთისთვის საჰაერო სივრცეს ხურავს

ევ­რო­კავ­შირ­მა გა­მო­ა­ცხა­და, რომ აპი­რებს უკ­რა­ი­ნა­ში ია­რა­ღის მი­წო­დე­ბას, რაც გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის ის­ტო­რი­ა­ში პირ­ვე­ლი ასე­თი ნა­ბი­ჯია.

პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე სა­უბ­რი­სას, ევ­რო­კო­მი­სი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა ურ­სუ­ლა ფონ დერ ლა­ი­ენ­მა თქვა, რომ ახლა "წყალ­გამ­ყო­ფი მო­მენ­ტია" ევ­რო­კავ­ში­რის­თვის.

მან ასე­ვე გა­ნა­ცხა­და, რომ ახა­ლი სან­ქცი­ე­ბი წეს­დე­ბა რუ­სე­თი­სა და ბე­ლო­რუ­სის მი­მართ და რუ­სეთს ევ­რო­პის სა­ჰა­ე­რო სივ­რცის გა­მო­ყე­ნე­ბის უფ­ლე­ბა აეკ­რძა­ლე­ბა.

myquiz