"დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 19-ჯერ დაირღვა, დაიღუპა ერთი უკრაინელი სამხედრო" - ბოლო ცნობები უკრაინიდან | Allnews.Ge

"დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 19-ჯერ დაირღვა, დაიღუპა ერთი უკრაინელი სამხედრო" - ბოლო ცნობები უკრაინიდან

რუ­სე­თის სა­ო­კუ­პა­ციო ძა­ლებ­მა დონ­ბას­ში ცე­ცხლის შე­წყვე­ტის რე­ჟი­მი 19-ჯერ და­არ­ღვია, მათ­გან 16 მინ­სკის შე­თან­ხმე­ბით აკ­რძა­ლუ­ლი ია­რა­ღის გა­მო­ყე­ნე­ბით, - უკ­რა­ი­ნუ­ლი მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ამის შე­სა­ხებ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის ოპე­რა­ცი­ის შტაბ­ში გა­ნა­ცხა­დეს.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, და­ბომბვის შე­დე­გად ერ­თმა უკ­რა­ი­ნელ­მა ჯა­რის­კაც­მა სი­ცო­ცხლეს­თან შე­უ­თავ­სე­ბე­ლი ჭრი­ლო­ბა მი­ი­ღო. უკ­რა­ი­ნის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის ოპე­რა­ცი­ის შტაბ­ში აცხა­დე­ბენ, რომ მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე მხა­რემ 122 მმ კა­ლიბ­რის სა­არ­ტი­ლე­რიო სის­ტე­მე­ბი, 120 მმ და 82 მმ კა­ლიბ­რის ნაღმტყორ­ცნე­ბი და სხვა­დას­ხვა სის­ტე­მის ყუმ­ბარმ­ტყორ­ცნე­ბი გა­მო­ი­ყე­ნა.

myquiz