ძალის დემონსტრირება თუ პარანაოია? - რატომ მასპინძლობს რუსეთის ლიდერი დასავლელ კოლეგებს გიგანტურ მაგიდასთან | Allnews.Ge

ძალის დემონსტრირება თუ პარანაოია? - რატომ მასპინძლობს რუსეთის ლიდერი დასავლელ კოლეგებს გიგანტურ მაგიდასთან

პო­ლი­ტი­კა­ში ძა­ლა­უფ­ლე­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბის­თვის, შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბის მო­სახ­დე­ნად, დი­ა­ლო­გის დროს უპი­რა­ტე­სო­ბის მო­სა­პო­ვებ­ლად, მო­სა­ხიბ­ლად ან და­სა­ში­ნებ­ლად არა­ერ­თი მე­თო­დი არ­სე­ბობს, ისე­თე­ბიც, რომ­ლე­ბიც, შე­საძ­ლოა, უჩ­ვე­უ­ლოდ და უც­ნა­უ­რად გეჩ­ვე­ნე­ბათ.

ექ­სპერ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ავეჯ­სა და ინ­ტე­რი­ერს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი როლი აქვს.

პო­პუ­ლა­რულ სე­რი­ალ "სა­მე­ფო კა­რის თა­მა­შებ­ში“ ძა­ლა­უფ­ლე­ბის მქო­ნე უმაღ­ლე­სი პი­რის­თვის გან­სა­ზღვრუ­ლია რკი­ნის ტახ­ტი, რო­მე­ლიც და­მარ­ცხე­ბუ­ლი მტრის გა­დამ­დნა­რი ხმლე­ბის­გა­ნაა შექ­მნი­ლი.

kinistaxti-40495-1645159292.jpg

რკი­ნის ტახ­ტი "სა­მე­ფო კა­რის თა­მა­შე­ბი­დან"

ჯე­იმს ბონ­დის ფილ­მებ­ში ბო­როტ­მოქ­მე­დე­ბი იმით არი­ან ცნო­ბი­ლე­ბი, რომ თა­ვი­ანთ სა­ცხოვ­რებ­ლებ­ში ზვი­გე­ნე­ბის აკ­ვა­რი­უ­მე­ბი აქვთ გან­თავ­სე­ბუ­ლი და ეს ერ­თგვა­რი მე­თო­დია სხვებ­ზე გავ­ლე­ნის მო­სა­პო­ვებ­ლად, თუმ­ცა ეს ფილ­მებ­ში...

ვნა­ხოთ, რა ხდე­ბა რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში...

რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში არ­სე­ბობს ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი და მისი და­მაბ­ნე­ვე­ლი მა­სი­უ­რი, გრძე­ლი თეთ­რი მა­გი­და, რო­მე­ლიც ბოლო დღე­ე­ბია მე­დი­ის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბის ობი­ექ­ტია. ეს ის მა­გი­დაა, რო­მელ­თა­ნაც რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის ლი­დერ­მა უცხო­ელ კო­ლე­გებს უმას­პინ­ძლა. "ნიუ-იორკ თა­იმ­სის" ვერ­სი­ით, უზარ­მა­ზა­რი, ოვა­ლუ­რი მა­გი­დის სიგ­რძე 6 მეტ­რია, "გარ­დი­ა­ნი" წერს, რომ მისი სიგ­რძე 4 მეტ­რი უნდა იყოს, ხოლო "ფრანს 24"-ის ვერ­სი­ით - 5 მეტ­რი.

makroni3-78345-1645159336.jpg

მა­გი­დას აქვს სამი მა­სი­უ­რი სად­გა­მი და მას­ზე ერ­თა­დერ­თი, პა­ტა­რა თა­ი­გუ­ლი დევს.

რა­ტომ მას­პინ­ძლობს პუ­ტი­ნი სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ლი­დერს გი­გან­ტურ მა­გი­დას­თან? - ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მი­ზე­ზი

ოფი­ცი­ა­ლუ­რად, პუ­ტი­ნი გი­გან­ტურ მა­გი­დას­თან და­სავ­ლელ ლი­დე­რებს კო­რო­ნა­ვირუ­სის­გან თავ­დაც­ვის მიზ­ნით იღებს. კრემლში ვი­ზი­ტი­სას, რო­გორც საფ­რან­გე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა, ემა­ნუ­ელ მაკ­რონ­მა, ასე­ვე გერ­მა­ნი­ის კან­ცლერ­მა ოლაფ შოლცმა უარი გა­ნა­ცხა­დეს "რუ­სუ­ლი პი­სი­არ ტეს­ტის" გა­კე­თე­ბა­ზე, რის შემ­დე­გაც პუ­ტინ­თან დის­ტან­ცი­რე­ბულ გა­რე­მო­ში მო­უ­წი­ათ მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­მარ­თვა.

putini-61889-1645159374.jpg

პუ­ტი­ნი­სა და ოლაფ შოლ­ცის შეხ­ვედ­რა კრემლში

"მაკ­რონს ორი არ­ჩე­ვა­ნი ჰქონ­და, ან რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მიერ "პი­სი­არ“ ტეს­ტის ჩა­ტა­რე­ბას და­თან­ხმე­ბო­და და რუ­სე­თის პრე­ზი­დენტს, ვლა­დი­მერ პუ­ტინს მი­უ­ახ­ლოვ­დე­ბო­და, ან უა­რის შემ­თხვე­ვა­ში, მის­გან მკაც­რი სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცია უნდა და­ეც­ვა. მაკ­რონ­მა ტესტზე უარი თქვა და ამ გზით რუ­სეთს მის დნმ-ზე წვდო­მის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ მის­ცა", - წერს სა­ა­გენ­ტო "რო­ი­ტერ­სი."

განაგრძეთ კითხვა

myquiz