ვინ არის მსახიობი, რომელიც 2021 წლის მსოფლიოს ყველაზე ლამაზსახიან მამაკაცად დაასახელეს | Allnews.Ge

ვინ არის მსახიობი, რომელიც 2021 წლის მსოფლიოს ყველაზე ლამაზსახიან მამაკაცად დაასახელეს

TC Candler, ამე­რი­კუ­ლი გა­სარ­თო­ბი ინ­ტერ­ნეტ მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბაა, რო­მე­ლიც გა­მო­კი­თხვე­ბის შე­დე­გად, ყო­ველ წელს ად­გენს მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი სა­ხის მქო­ნე ადა­მი­ან­თა რე­ი­ტინგს.

ამ­ჯე­რად კი, 2021 წლის ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი ადა­მი­ა­ნე­ბის სიას გვთა­ვა­ზობს.

მა­მა­კა­ცებს შო­რის პირ­ვე­ლი ად­გი­ლი და­ი­კა­ვა 25 წლის მი­ან­მა­რელ­მა პინგ ტა­ქონ­მა, რო­მე­ლიც მო­დე­ლი, მსა­ხი­ო­ბი და მომ­ღე­რა­ლია.

paing-takhon-1641391977.jpg

მსა­ხი­ობს ერთი კვი­რის წინ სა­სა­მარ­თლომ სამ­წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა შე­უ­ფარ­და. მი­ზე­ზი კი მი­ან­მარ­ში მა­სობ­რივ საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბაა.

მსოფ­ლიო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მას პო­ლი­ტი­კურ პა­ტიმ­რად მი­იჩ­ნევს. მსა­ხი­ობს ათა­სო­ბით ფანი ჰყავს და თა­ვის ქვე­ყა­ნა­ში ადა­მი­ა­ნე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლით სარ­გებ­ლობს.

lamazi1-59299-1641391992.jpg

lamazi5-62128-1641392001.jpg

TC Candler-ის ცნო­ბით, მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი ადა­მი­ა­ნე­ბი 45 ქვეყ­ნის 130 000 პო­პუ­ლა­რულ სა­ხეს შო­რის შე­არ­ჩი­ეს.

"ვი­ცით, რომ ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას ყვე­ლა არ და­ე­თან­ხმე­ბა. რა თქმა უნდა, სია სუ­ბი­ექ­ტუ­რია, შე­გიძ­ლი­ათ არ და­ე­თან­ხმოთ არ­ჩე­ვანს, ან იპო­ვოთ თქვე­ნი ახა­ლი ფა­ვო­რი­ტი“, - ნათ­ქვა­მია გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz