"ხან­და­ხან მი­წევ­და მან­ქა­ნით თან­ხის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა, რო­გორც კერ­ძო მძღო­ლს. არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნოა ამა­ზე სა­უ­ბა­რი, თუმ­ცა სამ­წუ­ხა­როდ ასე­თი რამ იყო", - ვლადიმერ პუტინი | Allnews.Ge

"ხან­და­ხან მი­წევ­და მან­ქა­ნით თან­ხის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა, რო­გორც კერ­ძო მძღო­ლს. არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნოა ამა­ზე სა­უ­ბა­რი, თუმ­ცა სამ­წუ­ხა­როდ ასე­თი რამ იყო", - ვლადიმერ პუტინი

რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა, ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დაშ­ლით გა­მოწ­ვე­ულ "მწუ­ხა­რე­ბა­ზე" ისა­უბ­რა და აღ­ნიშ­ნა, რომ 90-იან წლებ­ში, როცა საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი და­ი­შა­ლა, თავს ტაქ­სის მძღო­ლად მუ­შა­ო­ბით ირ­ჩენ­და.ამის შე­სა­ხებ პუ­ტინ­მა დო­კუ­მენ­ტურ ფილმში სა­ხე­ლად - "რუ­სე­თი - უახ­ლე­სი ის­ტო­რია", ისა­უბ­რა.

მისი თქმით, ეკო­ნო­მი­კურ­მა პრობ­ლე­მებ­მა, რო­მე­ლიც საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დაშ­ლის შემ­დეგ და­ი­წყო, ბევ­რი რუსი აი­ძუ­ლა ფუ­ლის შოვ­ნის ახა­ლი გზე­ბი ეპო­ვა.

"ხან­და­ხან მი­წევ­და, რომ და­მა­ტე­ბით ფული გა­მო­მე­მუ­შა­ვე­ბი­ნა. ვგუ­ლის­ხმობ, მან­ქა­ნით თან­ხის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას, რო­გორც კერ­ძო მძღო­ლი. არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნოა ამა­ზე სა­უ­ბა­რი, თუმ­ცა სამ­წუ­ხა­როდ ასე­თი რამ იყო", - აღ­ნიშ­ნა მან და დას­ძი­ნა, რომ ის 90-იან წლებ­ში ტაქ­სის მძღო­ლად მუ­შა­ობ­და.

ამას­თან, საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დაშ­ლას პუ­ტინ­მა ის­ტო­რი­უ­ლი რუ­სე­თის დაშ­ლა უწო­და.

"ეს იყო ის­ტო­რი­უ­ლი რუ­სე­თის დაშ­ლა, რო­მელ­საც საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი ერ­ქვა“, - ამ­ბობს პუ­ტი­ნი და თქვა, რომ "ეს ნამ­დვი­ლი ტრა­გე­დია იყო"

myquiz