თურქეთში ახალი კოვიდ-რეგულაციები ასობით ადამიანმა გააპროტესტა - რა შეზღუდვები დაწესდა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის | Allnews.Ge

თურქეთში ახალი კოვიდ-რეგულაციები ასობით ადამიანმა გააპროტესტა - რა შეზღუდვები დაწესდა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის

თურ­ქეთ­ში, ქა­ლაქ სტამ­ბოლ­ში ახა­ლი კო­ვიდ-რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი ასო­ბით ადა­მი­ან­მა გა­აპ­რო­ტეს­ტა. ახ­ლად და­წე­სე­ბუ­ლი შე­ზღუდ­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, თურ­ქეთ­ში ავ­ტო­ბუ­სებ­ში, მა­ტა­რებ­ლებ­სა და სა­ქა­ლაქთა­შო­რი­სო ავი­ა­რე­ი­სებ­ზე ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის ან კო­რო­ნა­ვირუ­სის ტეს­ტის უარ­ყო­ფი­თი პა­სუ­ხის წარ­დგე­ნა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­და.

რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი ასე­ვე ვრცელ­დე­ბა თე­ატ­რებ­ზე, კი­ნო­თე­ატ­რებ­სა და სხვა მას­შტა­ბურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე.

აქ­ტი­ვის­ტე­ბი აცხა­დებ­დნენ, რომ ახალ რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას ზღუ­დავს და მათ არ­ჩე­ვანს არ უტო­ვებს.

Reuters-ის მი­ხედ­ვით, ამ­ჟა­მად თურ­ქეთ­ში მო­სახ­ლე­ო­ბის 64% ვაქ­ცი­ნე­ბის 2 დო­ზით არის აც­რი­ლი.

myquiz