"თალიბებმა ერთ დღეში სამი მთავარი ქალაქი დაიკავეს" - რა ხდება ავღანეთში მას შემდეგ, რაც აშშ-მა ჯარების გაყვანა დაიწყო | Allnews.Ge

"თალიბებმა ერთ დღეში სამი მთავარი ქალაქი დაიკავეს" - რა ხდება ავღანეთში მას შემდეგ, რაც აშშ-მა ჯარების გაყვანა დაიწყო

ამე­რი­კულ გა­ზეთ "ნიუ-იორკ თა­იმს“-ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლია სტა­ტია სა­თა­უ­რით - "თა­ლი­ბებ­მა ერთ დღე­ში ავ­ღა­ნე­თის სამი მთა­ვა­რი ქა­ლა­ქი და­ი­კა­ვეს." სტა­ტი­ა­ში გან­ხი­ლუ­ლია ავ­ღა­ნეთ­ში შექ­მნი­ლი სი­ტუ­ა­ცია.

"თა­ლი­ბე­ბი წინ მი­ი­წე­ვენ, ქვეყ­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ქა­ლა­ქებს იკა­ვე­ბენ, ავ­ღა­ნე­თის სამ­თავ­რო­ბო ჯა­რე­ბი უკან მო­უ­ხე­და­ვად გარ­ბი­ან. და ეს ხდე­ბა სულ რა­ღაც ორი­ო­დე კვი­რა­ში აშშ-ის ჯა­რე­ბის გა­მოყ­ვა­ნის და­წყე­ბის შემ­დეგ“, - წერს გა­ზე­თი.

"თა­ლი­ბებ­მა უკვე და­ი­კა­ვეს ქა­ლა­ქე­ბი კუნ­დუ­ზი, სა­რი­პუ­ლი და ტე­ლუ­კა­ნი. ჯო ბა­ი­დე­ნი მა­ინც აცხა­დებს, რომ ავ­ღა­ნე­თი­დან ამე­რი­კუ­ლი ჯა­რე­ბის გაყ­ვა­ნა, თა­ლიბ­თა წარ­მა­ტე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, მა­ინც დას­რულ­დე­ბა.

avganeti2-44461-1628499342.jpg

თეთ­რი სახ­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ერთ-ერთი მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნის თქმით, პრე­ზი­დენ­ტი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას არ შეც­ვლის:

"ჩვენ გან­ვი­ხი­ლეთ თა­ლი­ბა­ნის მიერ კუნ­დუ­ზის და­კა­ვე­ბის სა­კი­თხი, მაგ­რამ არა­ნა­ირ მოქ­მე­დე­ბას არ ვა­პი­რებთ, გარ­და იმი­სა, რომ წერ­ტი­ლო­ვან ავი­ა­დარ­ტყმებს გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლებთ მათი არ­ტი­ლე­რი­ის გა­სა­ნად­გუ­რებ­ლად, რომ­ლე­ბიც ქა­ბულ­ში არ­სე­ბულ უცხო­ელ­თა სა­ელ­ჩო­ებს და სამ­თავ­რო­ბო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს ემუქ­რე­ბა“.

ერთ-ერ­თმა ჩი­ნოვ­ნიკ­მა კი აღი­ა­რა, რომ ავი­ა­დარ­ტყმე­ბი საქ­მეს ვერ გა­მო­ას­წო­რებს.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ავ­ღა­ნეთ­ში სამ­ხედ­რო ოპე­რა­ცი­ის და­წყე­ბის დრო­ი­დან კუნ­დუ­ზი ორ­ჯერ "გაწ­მინ­დეს" ამე­რი­კელ­მა სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე­ებ­მა თა­ლი­ბე­ბი­სა­გან, მაგ­რამ ტე­რი­ტო­რია ორ­ჯერ­ვე და­კარ­გეს.