სკანდალური კოცნა და დისტანციის ზომების დარღვევა, რომლის გამოც, ბრიტანეთის ჯანდაცვის მდივანი თანამდებობიდან გადადგა - რა კადრები გამოუქვეყნეს მეთ ჰენკოკს | Allnews.Ge

სკანდალური კოცნა და დისტანციის ზომების დარღვევა, რომლის გამოც, ბრიტანეთის ჯანდაცვის მდივანი თანამდებობიდან გადადგა - რა კადრები გამოუქვეყნეს მეთ ჰენკოკს

გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­მე­ფოს ჯან­დაც­ვის მდი­ვა­ნი მეთ ჰენ­კო­კი თა­ნამ­შრო­მელ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ინ­ცი­დენ­ტის შემ­დეგ თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­დად­გა. ამის შე­სა­ხებ BBC წერს.

პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის­თვის გაგ­ზავ­ნილ წე­რილ­ში მან აღ­ნიშ­ნა, რომ მთავ­რო­ბა "ვალ­დე­ბუ­ლია გულ­წრფე­ლი იყოს იმ ხალ­ხის წი­ნა­შე, ვინც ამ­დე­ნი მსხვერ­პლი გა­ი­ღო ამ პან­დე­მი­ის დროს“. ბო­რის ჯონ­სონ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ ის წუხს ჰენ­კო­კის გა­დად­გო­მის გამო.

henkoki-86317-1624778844.jpg

ჰენ­კო­კი კრი­ტი­კის ქარ­ცე­ცხლში გა­მო­ცე­მა The Sun-ის მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ფო­ტოს შემ­დეგ მო­ექ­ცა. ფო­ტო­ზე ჯან­დაც­ვის მდი­ვა­ნი თა­ნამ­შრო­მელს ჯინა კო­ლა­დან­ჯე­ლოს კოც­ნი­და. ბრი­ტა­ნუ­ლი მე­დი­ის ცნო­ბით, ორი­ვე მათ­გა­ნი ქორ­წი­ნე­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბა. გა­მო­ცე­მა წერ­და, რომ ფოტო ჯან­დაც­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის შე­ნო­ბა­ში, 6 მა­ისს იყო გა­და­ღე­ბუ­ლი. ჰენ­კოკს ადა­ნა­შა­უ­ლებ­დნენ, რომ "სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცი­ის ზო­მე­ბი“ და­არ­ღვია.

kocna-86340-1624778877.webp

"მე ვაც­ნო­ბი­ე­რებ იმ უზარ­მა­ზარ მსხვერ­პლს, რაც ყვე­ლამ გა­ი­ღო ამ ქვე­ყა­ნა­ში და ისი­ნი, ვინც წე­სებს აწე­სე­ბენ, უნდა იცავ­დნენ მათ, ამი­ტომ უნდა გა­დავ­დგე“, - აღ­ნიშ­ნა ჰენ­კოკ­მა ვი­დე­ო­მი­მარ­თვა­ში.

გა­დად­გო­მის წე­რილ­ში ჰენ­კოკ­მა ასე­ვე გა­ი­მე­ო­რა მისი ბო­დი­ში წე­სე­ბის დარ­ღვე­ვის გამო და ბო­დი­ში მო­უ­ხა­და ოჯახ­სა და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს ამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჩა­ყე­ნე­ბის­თვის. სა­პა­სუ­ხოდ მას პრე­მი­ერ­მა მად­ლო­ბა გა­და­უ­ხა­და.

"თა­ნამ­დე­ბო­ბა უნდა და­ტო­ვოთ ძა­ლი­ან ამა­ყად იმით, რა­საც თქვენ მი­აღ­წი­ეთ - არა მხო­ლოდ პან­დე­მი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლა­ში, არა­მედ ჯერ კი­დევ მა­ნამ, სა­ნამ Covid-19-ის ვირუ­სი დაგ­ვარ­ტყამ­და", - აღ­ნიშ­ნა ჯონ­სონ­მა.

ჯან­დაც­ვის მდივ­ნის თა­ნამ­დე­ბო­ბას სა­ვა­რა­უ­დოდ საჯი ჯა­ვი­დი და­ი­კა­ვებს.