ბილ და მე­ლინ­და გე­ით­სე­ბი 27-წლი­ა­ნი თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის შემ­დეგ ერ­თმა­ნეთს შორ­დე­ბი­ან | Allnews.Ge

ბილ და მე­ლინ­და გე­ით­სე­ბი 27-წლი­ა­ნი თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის შემ­დეგ ერ­თმა­ნეთს შორ­დე­ბი­ან

27-წლი­ა­ნი თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის შემ­დეგ, ბილ და მე­ლინ­და გე­ით­სე­ბი ერ­თმა­ნეთს შორ­დე­ბი­ან. წყვილ­მა აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­ავ­რცე­ლა. "ჩვენ აღარ გვჯე­რა, რომ ერ­თად, რო­გორც წყვი­ლი, გან­ვი­თა­რე­ბას კი­დევ შევ­ძლებთ“, - ნათ­ქვა­მია ერ­თობ­ლივ გან­ცხა­დე­ბა­ში.

კომ­პა­ნია Microsoft-ის დამ­ფუძ­ნე­ბელ­მა გან­ცხა­დე­ბა twitter-ის ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

“ბევ­რი ფიქ­რი­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე ბევ­რი მუ­შა­ო­ბის შემ­დეგ, მი­ვი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, რომ და­ვას­რუ­ლოთ ქორ­წი­ნე­ბა, 27 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩვენ სამი სა­ო­ცა­რი შვი­ლი გავ­ზარ­დეთ და და­ვა­ფუძ­ნეთ ფონ­დი, რო­მე­ლიც მუ­შა­ობს იმის­თვის, რომ მთელ მსოფ­ლი­ო­ში ადა­მი­ა­ნებს ჰქონ­დეთ ჯან­სა­ღი და პრო­დუქ­ტი­უ­ლი ცხოვ­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

gatesfamily-1620118313.jpg

ჩვენ ამ მი­სი­ა­ში გა­ვაგ­რძე­ლებთ ერ­თმა­ნე­თის გვერ­დით დგო­მას და გა­ვაგ­რძე­ლებთ ერ­თად მუ­შა­ო­ბას ფონდში, მაგ­რამ აღარ გვჯე­რა, რომ ერ­თად, რო­გორც წყვილს, შეგ­ვიძ­ლია გან­ვი­თა­რე­ბა ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის შემ­დეგ ეტაპ­ზე. ვი­თხოვთ პი­რად სივ­რცეს, სა­ნამ ახალ ცხოვ­რე­ბას და­ვი­წყებთ“ - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

ბილ და მე­ლინ­და გე­ით­სებ­მა ერ­თმა­ნე­თი 1980-იან წლებ­ში გა­იც­ნეს, მა­შინ, რო­დე­საც მე­ლინ­და ბილს "მა­იკ­რო­სოფ­ტის“ ფირ­მა­ში შე­უ­ერ­თდა. მი­ლი­არ­დერ­თა წყვილს სამი შვი­ლი ჰყავს.

აქვთ სა­ერ­თო ფონ­დი, რო­მე­ლიც მი­ლი­ო­ნებს ხარ­ჯავს სხვა­დას­ხვა ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბის გზე­ბის სა­პოვ­ნე­ლად და ვაქ­ცი­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­სა­წყო­ბად.

ბილ გე­ით­სი მსოფ­ლი­ოს უმ­დიდ­რეს ადა­მი­ა­ნებს შო­რის მე­ო­თხე ად­გილს იკა­ვებს და "ფორბსის" მი­ხედ­ვით, მისი ქო­ნე­ბა 124 მი­ლი­არდ დო­ლარს შე­ად­გენს... წაიკითხეთ მეტი და ნახეთ ფოტოები ambebi.ge-ზე